Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Poutvaara Photo Stock


Vanha Kuvasto on jäänyt historiaan, näytteen vuoksi siitä on esillä 43 vanhaa kuvaa. Sivuprojektina tänä talvena tähän avataan Poutvaara Photo Stock kuvapalvelu, valokuvaajan omistama kuvatoimisto. Siihen valikoidaan kuvia 2007 – 11/2023 välillä kertyneistä puolen miljoonan kuvan arkistosta. Kuvaluokat on jo määritetty, vielä uusia Kuvastoja ei ole julkaistu. 1900-luvun filmikauden tuotantoni oli kokeilevaa ja jäi arviolta alle 10 000 kuvaan, sillä tuolloin kuvaamisessa oli teknisiä rajoja. Poutvaarojen filmien digitointiprojekti etenee hitaasti, mutta on käynnistynyt.

Tärkeää on näkemysten kehittäminen ja innovaatiotoiminta. Teen muistiinpanoja puoliammattilaiskameroilla ja valokuvaan ammattilaiskameroilla tai sitten en valokuvaa ollenkaan. Olen vuosikymmenen kuulunut Nikon Professional User -ryhmään – mutta kyseessä on enemmänkin käytännöllinen ja strateginen päätös. Käytössä oleva laitteistoni on sukuni historian tarkin sekä modernein ja sen optiikka kattaa micro-kuvauksesta ja kalansilmäobjektiivista metrin polttoväliin ja kamerarungot ovat tarkalla full frame kennolla. En näe itseäni ensisijaisesti valokuvaajana, vaan näen valokuvauksen tärkeänä dokumentointi-, ilmaisu- ja viestintävälineenä. Valokuvauksen määrittelemätön luonne asettaa sille käytännöllisiä rajoja, mutta sen yksinkertaisuus tekee siitä ylivertaisen.

27.11.2023


Old Kuvasto translated as a ”Collection of Pictures” has been left to history. As samples there has been left 43 old photos. As a side project during this winter there will be opened Poutvaara Photo Stock photography agency. It is owned by the photographer. There will be a selection of photos from the half million photos archive produced between 2007 - 11/2023. Picture categories have already been defined, still no new collection of pictures has been published. My twentieth century film era photography production was experimental and estimated less than 10 000 frames, because of technical limitations of the era. The digitalization project of the Poutvaaras progresses slowly, but has started.

Important is also development of views and skills and innovation activity. I take notes with semiprofessional cameras and photograph with professional cameras or otherwise I do not photograph at all. For a decade I have been in Nikon Professional User group – but it is more like a practical and strategic decision. The equipment I use is the sharpest and most modern in my family history and its optics cover from micro-photography and fisheye to one meter focal distance and camera frames are with sharp full frame sensor. I do not see myself primary as a photographer, but I see photography as important tool with which I can make documents, express and communicate. The undefined character of photography is setting it practical limitations, but its simplicity gives it paramount importance.

27.11.2023

 
Kuvien käyttöoikeutta varten ole hyvä ja pyydä lupaa kirjallisesti.

 


For license to use the pictures please apply a license by a written contact.