Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kuvasto

Tässä on Kuvasto, se esittää alle 1 % verran valokuva-arkistoistani. Minulla ei ole varsinaista kuvatoimistoa, mutta minulla on kuviin täydelliset kaupalliset oikeudet. Minulla on tapana sanoa, että valokuvauksesta on tullut maailman yleisin harrastus ja tällä viittaan myös siihen, että se on liian lavea sektori, jotta sitä voisi pitää ammattina. Kuvastossa esitän paljon omia näkökulmiani muiden suunnitelmista ja toteutuksista.

 

Here is Kuvasto translated as "A Collection of Pictures", it presents less than 1 % of my photography-archives. I do not have a specific image agency, but I have full commercial rights for the images. I have a custom to say, that photography has become the most common hobby of the world and with this I refer to that it is too wide sector to be considered as a profession. In Kuvasto I present many of my own views of plans and realizations of others.

 
Kuvien käyttöoikeutta varten ole hyvä ja pyydä lupaa kirjallisesti.

 


For license to use the pictures please apply a license by a written contact.