Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2023-12-29

29.12.2023 11:53:00 Uusi vuosi 2024

UusiVuosi_2024_Low-Res.jpg

Mennyt vuosi kului samaan tapaan kuin edellinenkin, joidenkin muutosten kanssa. Vuoden 2023 alkusanat sopisivat myös vuoden 2024 alkusanoiksi.

Vuodelle 2024 lisäisin globaalin yhteenvedon:

Ihmiskunnan suurimmat taistelut ovat vielä edessä, niitä ovat taistelut menneiden vuosituhansien huonoja toimintamalleja, kaavoituspäätöksiä, resurssien käyttöä- sekä jakoa ja vääjäämättömiä ekosysteemin muutoksia vastaan. Toistamalla tieteiselokuvien toimintamalleja ihmiskunnan pelastamisesta toistetaan vain lähtöoletuksiltaan virheellisiä kehäpäätelmiä ja hukataan resursseja toimintaan, jonka päämäärien toteuttamiseen ei ole edellytyksiä. Edelleen pitäytymällä nollasummapeliä seuraavassa kansallisvaltioajattelussa menetetään yhteistyön mahdollisuudet – käymällä kansallisvaltiosotia palataan vuosituhansia vanhoihin virheisiin ja hukataan sekä aikaa että resursseja.

Ihmiskunnan taistelu luonnonvoimia vastaan tullaan planetaarisessa ja galaktisessa mittakaavassa lopulta häviämään. Onko kyse miljoonista vuosista, sadoista tuhansista vuosista, kymmenistä tuhansista vuosista, tuhansista vuosista, vuosisadoista, vuosikymmenistä vai vuosista, on täysin keskinäisriippuvaisten päätösten varassa. On aivan selvää, että jos ihmiskunta olisi riittävän älykäs selviämään miljoona vuotta, tässä ajassa ratkaistaisiin ongelmia, joita ei nykyään edes tiedetä – nämä ovat tuntemattomia ratkaisuja tuntemattomiin ongelmiin. Nykyään tiedetään, että on tuntemattomia ongelmia, jotka pitäisi ratkaista, mutta tieto siitä mitä ei tiedetä ei ole tiedon tasolla, jolloin käytännössä ei edes tiedetä, miten tuntemattomat ongelmat pitäisi määritellä.

Ensisijainen ongelma on kuitenkin enemmänkin, että ihmiskunnan ongelmat ja olemassaolon uhat lyhyellä tähtäimellä kyllä tiedetään, mutta sitä ei ole ratkaistu, miten yhteisellä toiminnalla ratkaistaisiin tunnetut virheet – nämä ovat tunnettuja ratkaisuja tunnettuihin ongelmiin, joita ei vain erinäisistä syistä hyväksytä ja toteuteta. Ensi vuonna ei kannata ottaa tavoitteeksi ratkaista ongelmia, joita mietitään vasta tuhansien vuosien kuluttua, vaan keskittyä niihin lyhyen aikavälin perusvirheisiin, jotka estävät pitkän tähtäimen selviämisen.

Taneli_Poutvaara - 11:44:53 @ 2024, Ajankohtaiset asiat | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.