Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-10-05

2021-10-05_20:13:00 Nyt myös Twitterissä

Blogin päivittämiseen on ollut toukokuusta alkaen teknisiä rajoitteita ja sivuharrasteena aloitin Twitterin käytön, jossa vuonna 2013 perustamani tili @Poutvaara on aloittanut twiittaukset eräänlaisena rinnakkaisblogina, jossa on nyt vajaa puolentuhatta Twiittiä. Twitter on luonnollisesti laajemmin yhteydessä maailmalle kuin kotisivuni. Käytössäni on ollut myös Instagram-tili poutvaara, mutta julkaisutoiminta siinä on keskeytynyt, sillä Instagramia hallinnoiva Facebook ei pidä siitä, että olen keskittynyt Instagramissa arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön ja he eivät osaa hyödyntää sitä omassa kaupallisessa formaatissaan.

Ylläpitämäni ”Poikkeustila maailmalla” –seuranta ei ole jatkunut toukokuun jälkeen, mutta viimeaikaisia havaintojani maailman pandemia-tilanteesta voi lukea Twitteristä. Omat IC-analyysini sekä tiedonkeruuni kuitenkin jatkuvat, mutta työkiireiden vuoksi eivät enää aktiivisesti blogissani. Tilanne on myös muuttunut siten, että ”Poikkeustila maailmalla” tautitapausten seuranta ei ole sisällöllisesti enää hyödyllinen edelliseen tapaan viikoittain, ei kuukausittain, eikä enää edes parin kuukauden välein. Olen käyttänyt University of Oxford julkaisijan Our World in Data –vapaasti käytettävää lähdettä graafisen datan tuottamisessa, jonka avulla olen luonut sisältöä Twitteriin aikaa säästävällä ja tehokkaalla tavalla. Tuottamani oma IC-data on puolestaan vaikeaselkoisempaa ja yksityiskohtaisempaa ja soveltuu parhaiten kirjamuotoiseen tutkimusraportti-formaattiin, joka on puolestaan osoittautunut liian laajaksi blogi-formaattiin puhumattakaan lyhytviesti- tai pikaviestipalveluista. Tuottamani IC-data soveltuu lähinnä kansainvälisille asiantuntijoille.

Ensi sijaisesti olen ajallisesti tänä vuonna keskittynyt arkkitehtuurialaan, tässä blogissani mainitsen seuraavaksi CAD-osaamisen päivittämisestä. Myöhemmin esiintyy jotain muita viimeisen viiden kuukauden hankkeitani, mutta silloin jatkokehittelyn yhteydessä.

Taneli_Poutvaara - 19:12:52 @ 2021, Poikkeustila, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.