Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-04-29

2021-04-29_10:44:00 Poikkeustila maailmalla XXXIV

IC-tilasto_150m_C.jpgMaailmalla todetaan 150 miljoonaa IC-tautitapausta tänään torstaina. Uusi suurkatsaus maailman tilanteesta valmistuu taas toissijaisena tehtävänä päätoimenkuvan eli arkkitehtuurin ollessa ensisijaisena ajankäyttönä.

Suurkatsauksista on julkaistu tällä palstalla vain ensimmäinen, elokuussa 2020, jonka jälkeen suurkatsaukset muuttuivat lisensoitaviksi tuotteiksi. Ensimmäinen katsaus on kuitenkin edelleen referenssinä nähtävissä, joskin uudemmat ovat vielä siitä parannettuja. Myöhemmät valmiit katsaukset, marraskuun ja tammikuun tilanne, ovat sekä laajempia sekä kirjamuodossa – yli kaksisataa sivuisia monen tarkastelukulman taulukkoaineistoja, jotka ovat laajuudessaan suurimmat yksittäiset suomen kielellä tuotetut tilastolliset tilannekatsaukset maailman tilanteesta. Lisenssin hankkimisesta materiaaliin voi tiedustella sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta. Jos kiinnostusta uuteen huhtikuun katsaukseen tulisi enemmän, voisin aikaistaa katsauksen valmistamista.

Tässä esillä olevassa tiivistetyssä tilastografiikassa on muunnettu esitystapaa graafisilla tilavarauksilla. Näissä uusissa graafisissa raameissa voidaan tarkastella epidemiatilannetta nykyiseen nähden vielä kolminkertaisiin tapausmääriin saakka, nykykehityksellä ennakkoarvioni mukaan pandemian loppuun saakka. Pitäisin todennäköisenä, että WHO julistaa pandemian päättyneeksi 1) Jos se muuntuu vähemmän vaaralliseksi, esimerkiksi tautiin kuolleisuus laskee nykyisestä 2 % määrästä noin 0.2 % – 0.01 % määrään tai 2) rokotevaikutuksen johdosta tapausmäärien kasvu hidastuu samaan kuin tammikuussa 2020 eli esimerkiksi yli 200 päivää / 5 miljoonaa uutta tautitapausta. Nykytilanteessa globaali pandemia kuitenkin etenee tähän saakka nopeimmalla vauhdilla pääosin maailman väkirikkaimman maan Intian kehityksen johdosta – ja virustyypistä on tullut vakavampia muotoja. Pandemiavarotoimien purkaminen on kuitenkin jo aloitettu Suomessa, vaikka tällä hetkellä maailmalla ollaan vasta lähestymässä sen huippuajankohtaa. Pandemian globaali poikkeustila jatkuu, vaikka alueellisesti varotoimia voidaan purkaa.

IC-tilasto_150m_DC.jpg
Kuvaajien yksityiskohdat muuttuivat jo talvella niin pieniksi, että ne erottuvat vasta laajennettuina kuvina isommalla näytöllä. Keskimmäinen kuvaaja – kuolintapaukset suhteessa tautitapauksiin – notkahtaa aina alaspäin uuden tautitapauskasvun seurauksena (tässä tapauksessa Intiassa) ja nousee uudelleen ylemmäs viiveellä. Vaihtelu voidaan havaita kuitenkin vain tällä tarkastelutavalla.
IC-tilasto_150m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 09:43:38 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.