Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-04-10

2021-04-10_18:48:00 Poikkeustila maailmalla XXXI

IC-tilasto_135m_C.jpg
Maailmalla todetaan 135 miljoonaa tautitapausta tänään lauantaina. Tapauksia ilmenee yhtä paljon kuin vuodenvaiheessa. Eri maiden tilanne eroaa toisistaan merkittävästi muun muassa rokotuksen tuoman immuniteetin ja poliittisten linjojen vuoksi. Merkittävimmässä määrin kehitys pohjautuu väkirikkaiden maiden – Intian, Brasilian, Ranskan ja Yhdysvaltojen tilanteeseen – mutta epidemia on voimistunut myös sellaisissa maissa, joissa siitä on luultu päästävän vähällä.

IC-tilasto_135m_DC.jpgSuomen tilannekehityksen ennusteet ovat epävarmoja. Toisaalta on katsottava, että oman maan tilanteen kuntoon saattaminen on vasta aloitus – se, että Suomi ja vastaavat maat voivat ensin järjestää oman maansa olot kuntoon ja avata yhteiskuntaansa osittain – tarkoittaa ensimmäistä vaihetta ja seuraava vaihe on järjestää muun maailman tilanne, jotta globaali keskinäisriippuvainen pandemiaongelma voidaan ratkaista. Kuten kehitys on osoittanut, ei ole erityistä kiirettä julistaa ongelma päättyneeksi, koska niin on tehty Suomessakin vähintään parin kuukauden välein viimeisen vuoden aikana. Itse en juhlinut pandemian loppua viime kesänä, sillä edes rokotteita ei tuolloin ollut valmiina.

IC-tilasto_135m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 17:47:34 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.