Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.




2021-03-03

2021-03-03_12:37:00 Poikkeustila maailmalla XXVII

IC-tilasto_115m_C.jpgMaailmalla todetaan 115 miljoonaa IC-tapausta tänään keskiviikkona 3/3. Olen lukuisten kaltaisteni luovaa työtä tekevien pienyrittäjien tapaan tehnyt jo vuosia etätyötä ilman avokonttoria ja oma luovuuteni ei ole myöskään edellyttänyt säännöllistä ravintolaelämää. Nyt tämä omia kuluja säästävä ja terveyttä edistävä elämäntapa on yleinen etu ja suositus, mutta silti monen on vaikeaa hyväksyä vastaavia olosuhteita edes tilapäisenä asioiden tilana.

Suunnittelin kouluaikoina itselleni opiskelupisteitä 1980-1990-luvulla ja arkkitehtuurin työpisteitä itselleni olen rakentanut varsinaisesti 1990-luvulta alkaen. Minulla on ollut 2010-luvulta lähtien poikkeuksellisen laadukkaita omia työpisteitä, jotka on suunniteltu paitsi tilatehokkaiksi, ne vastaavat myös arkkitehtitoimistojen oman aikansa perusvaatimuksiin, joista merkittävin muutos on 1990-luvulta alkaen ollut digitaalisuuden painottuminen. Tietenkin on paljon asioita, joita ei voi toteuttaa etätyön mahdollistamana näyttöpäätetyönä, ellei voi valikoida tehtäviään. Monet tehtävät ovat edelleen fyysisiä, mutta puhelimen ja näyttöpäätteen kanssa tehtävä työ avokonttorissa sekä ihmisten kanssa tapahtuva viestintä eivät kuulu tähän ryhmään. Synergiset toimistot, julkiset tilat ja koulut hyväksyttiin maan tavaksi ilman riittävää riskianalyysiä ja niinpä niiden tilaajat ovat joutuneet kärsimään arkkitehtikunnan visioiden virheistä.

IC-tilasto_115m_DC.jpgEpidemian tilanne on vakaa mutta vakava. Itse olisin valmis julistamaan Suomeen suojaluokaltaan vähintään kirurgisen maskin yleisen valvotun käyttöpakon, valvotun liikkumisen sekä kokoontumisen rajoittamisen ja vain välttämättömien liikkeiden pitämisen avoinna – mutta omaan elämääni sellainen ei toisi muutoksia, ajattelenkin asiaa enemmän siltä kannalta, miten maan asiat yleisesti toimisivat optimaalisemmalla tavalla – jos useammat ihmiset toimisivat samalla tavalla kuin minä itse. Ulkomaan matkailun suhteen toteaisin, että arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä harrastavana oma matkustamiseni sisältää pääsääntöisesti aina työntekoa, joka on enimmäkseen puhdasta tiedonhankintaa muista kulttuureista ja itselle uusista rakennetuista ympäristöistä. Matkaillessa tosin pääpaino on elämysten kokemisessa sekä vuorovaikutuksessa, jotka ovat vastaavasti hyvin rajallisia ja epätarkkoja internetin kautta.
IC-tilasto_115m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 12:36:46 @ 2021, Arkkitehtuuri, Poikkeustila | Lisää kommentti




Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.