Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-02-05

2021-02-05_16:35:00 Poikkeustila maailmalla XXV

IC-tilasto_105m_C.jpg
Maailmalla ollaan todettu nyt aurinkoisena kylmänä perjantai-iltapäivänä 105 miljoonaa IC-tapausta. Laaja katsaus 100 miljoonan tapauksen 26.1. maailman tilanteesta on tällä viikolla valmistunut 500 sivun numeraalisena aineistona sekä tiivistettynä 220 sivun taulukkoaineistona. Materiaalin lisensoinnista on mainittu 23/1 kirjoituksessa ja referenssinä on tällä palstalla nähtävillä elokuun 11. päivän tilanteen katsaus, joka on ollut valmisteleva prototyyppi. Uusin katsaus ei laajuudeltaan ole juurikaan suurempi kuin 8.11. tilanteen laaja katsaus, mutta on siitäkin edelleen kehitetty ja paranneltu. Itse arvelisin materiaalin soveltuvan tietolähteeksi valtiollisille tai yhteiskunnallisille toimijoille, joilla ei ole itsellään parempaa tiedontuottajaa kuin resursseiltaan leikattu Suomen Tilastokeskus – käytännössä siis mille tahansa merkittävämmälle toimijalle Suomessa. Suunnittelutoimisto Poutvaara ei kuitenkaan jätä muiden maiden ulkomaisia toimijoita apua vaille, jos he haluaisivat ostaa loistavaa kansainvälistä tieteellistä tietoa tai konsultointia kuten tilannekuvan selvittämistä sekä toimenpidesuosituksia.

Tuottamani materiaali on saatavissa ensisijaisesti suomen kielellä, vaikkakin pääasiallinen työkieleni on englanti. En arvele, että muilla kuin suuremmilla valtiollisilla tai tieteellisillä organisaatioilla on saman teeman käsittelyssä vastaavaa osaamista kuin omaan arkkitehtuuriini pohjautuva osaamiseni. Toisaalta omatkaan resurssini eivät edes teoriassa riittäisi tilanteen jatkuvaan seurantaan – tai terveysjärjestöjen tai suurempien yliopistojen tasoiseen verkkojulkaisemiseen – joita yksityinen sektori ei voi korvata. Tieteellisen vertaisarvioinnin yksi rajoite on, että tutkimuksilleni ei ole vertailukohdetta Suomessa ja minun on yleensä vaikeaa saada vertaisarvioinneista realistisia kehittämisehdotuksia. Koska kyseessä on globaalin terveysongelman tieteellispohjainen selvittäminen, kriteereinä käytetään itsenäistä tieteellistä osaamista, joka täyttää tieteelliset lähdekriteerit, tieteellisen etiikan sekä tieteelliset metodit – ja on siten kansainvälisen tason itsenäisen tutkimustoimijan tieteellistä toimintaa. Tutkimuksiani en kuitenkaan ensisijaisesti pyri julkaisemaan kokonaisuudessaan, kun käytettävissä olevien julkaisualustojen luonne ei siihen sovellu, sillä minä eikä muutkaan toimijat ole nähneet motiivia allokoida lisäresursseja oman julkaisutoimintani kapasiteetin tai tutkimusnäkökulmien laajentamiseen. Katsauksia ei ole harkittu julkaistavaksi myöskään PDF-tiedostoina kotisivullani, mutta näitä katsauksia on kansainvälisestikin saatavilla tapauskohtaisesti määrittelemilläni lisenssiehdoilla. Toisin sanoen kotisivullani päivittäin vierailevat nimettömät ulkomaiset vieraat kuten hakukonebotit eivät voi suoraan ladata kotisivultani suurikokoisia teoksiani, kuten IC-julkaisujani, muun muassa moraalisyiden perusteella. Vastaavasti minäkään en voi ilmaisesti käydä millä tahansa haluamallani internetsivustolla kuten tieteellisissä julkaisuissa tai edes uutissivustolla lataamassa mitä tahansa tietoa, josta olisin kiinnostunut.

IC-tilasto_105m_DC.jpgIC-tilastojen kaikilla kolmella seurantakuvaajalla katsottuna kehityksessä on havaittavissa muutoksia, kuten tautiin kuolleisuuden voimakasta kohoamista kuvaajan kulmakertoimen lähestyessä kevään suurinta arvoa, mutta toisaalta yhteiskuntien sulkutoimenpiteiden hidastamaa tautitapausten määrän kasvua. Voisi arvioida, että yhteiskunnat maailmalla ovat muuttuneet varovaisemmiksi ja pyrkineet hidastamaan pandemiaa, mutta itse tautiin kuolleisuus on kasvanut osittain uusien virustyyppien vuoksi, osin riittämättömien väestönsuojelutoimien vuoksi – kuten tulkinnanvaraisten matkustamissääntöjen ja vapaasti tulkittavien toimintaohjeiden seurauksena.

IC-tilasto_105m_D.jpg

Taneli_Poutvaara - 16:33:10 @ 2021, Poikkeustila, Suomen politiikka, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.