Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2021-01-13

2021-01-13_14:50:00 Norjan tapaus II

Norjan maanvyörystä on julkaistu uusi tarkennettu Wikipedian arvio, mutta muut arviot pohjautuvat edelleen 1.1. tilanteeseen. Uudempaa tarkempaa kartoitusta tästä aiheesta ei ole julkaistu, mutta aiheen jälkikeskustelut ovat Norjassa olleet päivittäisiä viimeiset kaksi viikkoa. Oma arvioni 1.1. havaitsi ainoana lähteenä maa-aineksen lisävyöryn, joka on nyt kaksi viikkoa myöhemmin huomioitu myös Wikipediassa. Varsinaisesta tapahtuma-alueesta ei ole kuitenkaan julkaistu ortografisia ilmakuvia. Wikipedian uusi arviokin on tehty vastaavalla maallikko-osaamisella kuten muutkin arviot.

Veikkaukset_2.jpg

Jos Norjan tapauksesta olisi jotain opittavaa, niin yksi sovellettava aihe Suomessa olisi välttää samoja virheitä. Olin esimerkiksi 21.11.2019 tällä palstalla esittänyt varoituksen Etelä-Sataman rakentamisesta:

”Otettaessa huomioon ilmastonmuutos ja merenpinnan jatkuva kohoaminen sekä tulvat, minä oikeastaan edelleen mietin museo- ja arkistorakennuksen siirtämistä kallioiselta mäeltä merenrantaan erikoisena älynväläyksenä.” ”Perustuksissa on otettava huomioon, että alueella on yli kymmenen metrin syvyydellä pehmeää maa-ainesta, joka edellyttää joko paaluttamista tai erittäin kallista merenalaista perustamisrakentamista.”

Kyse Arkkitehtuuri- ja Designmuseon rakentamisesta paikalle, jossa maapohjana on täytettyä merenpohjaa ja 15 -25 metriä paksu savikerros ja kallioperän heikkousvyöhyke ei välttämättä kuullosta kovin järkevältä, ellei päämääränä ole nostaa pohjarakentamiskustannuksia mahdollisimman kalliiksi ja tehdä pohjarakentamiseen liittyvästä insinööriosaamisesta hankkeen kriittisin tekijä.

Taneli_Poutvaara - 14:49:07 @ 2021, Helsinki, Rakentaminen | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.