Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-11-30

2020-11-30_14:18:00 Yksi Suomen suurimmista

Suunnittelutoimisto Poutvaara on edistynyt graafisten standardien parissa ja on löytänyt arkkitehtuuripuolelta erikoissektorin, jossa sen älyllinen pääoma on Suomen laajinta. Aihe ei liity tietenkään itse rakentamiseen, vaan suunnitteluosaamiseen. Osaaminen on siltä kannalta kaupallista, että voisin tarjota sen pohjalta konsultaatiota alan muille arkkitehtitoimistoille kotimaassa tai ulkomaita myöten. Toki osaamisella on enemmän arvoa siltä kannalta, että sen avulla voin tarjota parempia suunnittelupalveluita.

Suunnitteluosaaminen koskee piirtämisen graafisia standardeja, ja kattaa Suomessa virallisen piirtämisen arkkitehtuurissa, designin parissa, teknisessä suunnittelussa, akateemisessa työssä, arkkitehtuurikilpailuissa – ja Suomen lisäksi vastaavat kaikilla englanninkielisillä alueilla mukaan lukien Yhdysvallat, joka käyttää poikkeuksena imperiaalisia mittoja.

Suunnitteluosaamisen pohjana on suunnittelun tietokannat ja esitystekniset tietokannat, jotka tänä vuonna kattavat mukaansa yli tuhat valmista käytäntöön soveltuvaa piirustuspohjaa – kyseessä on tietääkseni suurin Suomen piirustuspohjatietokanta. Tietenkin tähän liittyen on todettava, että yritykseni on ainoa, joka on lisensoitu käyttämään näitä tietokantoja ja piirustuspohjia, ja niiden tunteminen ja käyttäminen edellyttää peruskoulutusta liittyen laajoihin monisatasivuisiin käsikirjoihin – kevyimmässä pohjassa on yli sata elementtiä ja raskaimmassa yli 10 000 elementtiä – suurimmat suunnittelun tietokannat sisältävät tuhansia erilaisia elementtejä. Lisäksi imperiaalisella mitoituksella olevia pohjia ei amerikkalaisilla asetuksilla osaa käyttää kovinkaan moni suomalainen arkkitehti itseni lisäksi. Kyse on myös oman tavaramerkkini ja yritykseni esilletuonnista, mikä on suomalaisessa arkkitehtuurissa vain suurimpien yritysten soveltama strategia.

Tietenkin voisin sanoa myös ilmaista tietoa sellaisille arkkitehtuurin parissa oleville henkilöille, joilla ei ole laajaa omaa suunnittelupääomaa tai varaa ostaa minulta suunnittelupalveluita tai konsultaatiota, tästä ryhmästä esimerkkinä arkkitehtiopiskelijat. Ilmaisina tietokantoina aloitustasolla tarjoavat piirustuspohjia Engineers Edge ja Your Spread Sheets -kaupalliset sivustot. Ne soveltuvat enemmänkin opetusmateriaaliksi, eivätkä toimi käytännössä. Vastaava aloittelijoille suunnattu kaupallisella pohjalla toimiva palvelu on amerikkalainen 30×40, joka on YouTuben seuratuin arkkitehti Eric Reinholdt. Hänen kotisivunsa verkkokaupassa on yksittäisiä AutoCAD ja Revit -piirustuspohjia myynnissä 55 – 65 USD:n hintaan. Pohjat soveltuvat vastaavasti lähinnä aloitteleville opiskelijoille, jotka tulostavat opinnäytteitään oppilaitoksissa ja etsivät esikuvia.

Omalla kotisivullani ei ole valmisteilla verkkokaupan perustamista, mutta kaupallista potentiaalia kyllä olisi, sillä esimerkiksi piirustuspohjatietokantani on maailman suurimpia, eikä tiedossani ole vastaavaa. CAD- ja BIM-elementtitietokantoja on puolestaan internetissä enemmän kuin kukaan ehtisi perehtyä – kaupallisia sivustoja on sadoittain. Ero onkin ehkä siinä, että piirustuspohjat on aina suunniteltava yrityskohtaiseen käyttöön, kun taas suunnitteluelementtien lähteellä ei ole välttämättä merkitystä käyttäjän kannalta. Ehkä suurempana ongelmana pidän sitä, että yksinkertaistamisvaatimukset ovat korkeita ja näkisin omalla osaamisellani suuremman potentiaalin omaa yritystäni suurempien arkkitehtitoimistojen konsultoinnissa piirustuspohjien suhteen, esimerkkinä yrityskohtaisten piirustuspohjien valmistamisen tarpeiden mukaisesti. Toistaiseksi Suomen graafisista standardeista vastaavat tahot eivät ole kokeneet tarpeellisena neuvotella kotimaisten standardien kehittämisaloitteista, mutta olen toki valmis antamaan neuvoja SFS-standardeihin liittyville kotimaisille järjestäytyneille toimijoille, kuten kaupungeille, Rakennustiedolle ja SFS:ään liittyville asiantuntijoille.

Taneli_Poutvaara - 14:17:00 @ 2020, Arkkitehtuuri, Britannia, Suunnittelutoimisto Poutvaara, USA | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.