Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-08-18

2020-08-18_10:35:00 IC ja Maailmanpolitiikka II

Tässä artikkelissa jatkan vanhaa teemaa ja tuon lisää analytiikkaa maailmanpolitiikan sotilaallisesti kolmesta vaikutusvaltaisimmasta teemasta: EU, NATO ja ydinasemaat.

Käsittelyssä painottuu tilastollinen näkökulma, karttapuolella muutokset eivät ole parissa viikossa merkittävästi muuttuneet, mutta tilastollisesta aineistosta käy ilmi uusia näkökulmia.

Eurooppalaisesta näkökulmasta tarkastellen on miettimistä siinä, miksi ydinasemaat USA ja Israel ovat pärjänneet maailman tasolla huonoiten. Toisaalta miettimistä on yhtä lailla siinäkin, että Pohjois-Korea ei tee yhteistyötä edes WHO:n kanssa, jotta maa olisi näkyvissä maailman tilastoissa – toivottavasti he ymmärtäisivät väestönsä edun siitä näkökulmasta, että Kiina ja Venäjä ovat jo aloittaneet rokoteohjelman.

EU:n tilanne:

IC_EU_CASES_2.jpgIC_EU_N_CASES_2.jpgIC_EU_D_CASES_2.jpgIC_EU_D-R_CASES_2.jpgNato-maiden tilanne:

IC_NATO_CASES_2.jpgIC_NATO_N_CASES_2.jpgIC_NATO_D_CASES_2.jpgIC_NATO_D-R_CASES_2.jpgYdinasemaiden tilanne:

IC_NUC_CASES_2.jpgIC_NUC_N_CASES_2.jpgIC_NUC_D_CASES_2.jpgIC_NUC_D-R_CASES_2.jpg

Taneli_Poutvaara - 09:34:06 @ 2020, Britannia, Eurooppa, Militaarinen, Poikkeustila, USA, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.