Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-07-27

2020-07-27_13:10:00 IC ja G20

Ryhmistä voimakkaimmin IC-tauti on ehkä iskenyt G20 -teollisuusmaihin, joka on vauraan elintason paljon matkaileva viiteryhmä, johon Suomikin kuuluu EU:n kautta.

Ensisijaisesti tekijänä on tautiaaltojen ehtiminen ensin G20 -teollisuusmaihin matkailun mukana. Analytiikka G20 -maista paljastaa ryhmän muodostavan suurimman osan IC-potilastapauksista. On kuitenkin muistettava, että G20 -maiden väestö on 63.4% koko maailman väestöstä.

IC_G20_CASES_N_C_1.jpg

IC_G20_CASES_MAP_1.jpgIC_G20_N_CASES_MAP_1.jpg

Vastaavasti tarkastellen vain G7-maita, analytiikka paljastaa ryhmän USA-keskeisyyden. Kuitenkin, vaikka G7-maat edustavat 10.2 % maailman väestöstä ja USA 4.3 % maailman väestöstä, edustavat G7-maat 70 % maailman nettovarallisuudesta. USA:n osuus ei ole selitettävissä ainoastaan matkailulla, vaan siihen vaikuttaa erityisesti elintavat. Toisaalta analytiikka paljastaa, että USA:n terveydenhuollon taso on hieman parempi kuin muilla G7-mailla – ainakin sillä osalla väestöstä, jolla on terveydenhuoltoa varaa hankkia.

IC_G7_CASES_N_C_1.jpg

Taneli_Poutvaara - 12:09:31 @ 2020, Eurooppa, Poikkeustila, Talous, USA, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.