Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-07-26

2020-07-26_06:43:00 IC ja Maailmanpolitiikka

Tässä artikkelissa tuon esille lisää analytiikkaa maailmanpolitiikan sotilaallisesti kolmesta vaikutusvaltaisimmasta teemasta: EU, NATO ja ydinasemaat.

On aivan selvää, että IC-epidemia vaikuttaa maailman poliittiseen tasapainoon. Maailman armeijoilla on kuitenkin hyvä valmius tilanteeseen ja myös kyky auttaa siviiliyhteiskuntaa, kuten esimerkiksi rokotetestauksessa.

EU-maiden tautitapaukset:

IC_EU_CASES_1.jpgIC_EU_CASES_MAP_1.jpg(Britannia on vielä kartalla, mutta ei enää tilastossa)

EU-maiden uudet tautitapaukset (edeltävän 14 päivän ajalta) suhteessa väestöön:
IC_EU_N_CASES_1.jpgIC_EU_N_CASES_MAP_1.jpg
Nato-maiden tautitapaukset:
IC_NATO_CASES_1.jpgIC_NATO_CASES_MAP_1.jpgNato-maiden uudet tautitapaukset suhteessa väestöön:
IC_NATO_N_CASES_1.jpg
IC_NATO_N_CASES_MAP_1.jpg
Ydinasemaiden tautitapaukset ja uudet tautitapaukset suhteessa väestöön:
IC_NUC_CASES_N_C_1.jpgIC_NUC_CASES_MAP_1.jpgIC_NUC_N_CASES_MAP_1.jpgUutena tuli 26.7 aamun aikana ilmoitus, että Pohjois-Korean virallinen tapausluku on yksi rajaloikkari. Maailmalla kannetaan luonnollisesti huolta ydinasevaltion tilanteesta, sillä suojavälineiden ja muiden terveystarvikkeiden maahantuonti on taloussaarron vuoksi hankalaa ja tilanne on jatkunut vuosikymmeniä. Koska Pohjois-Koreasta käydään paljon töissä maailmalla, olisi rajaliikenteen tarkka valvominen ja kahden viikon karanteenit maahantulijoille välttämättömiä.

Tässä vielä maailman tilanne 22 heinäkuuta 2020 kello 19:30 tilastoinnin mukaan:
IC_WORLD_CASES_MAP_1.jpgIC_WORLD_N_CASES_MAP_1.jpg

Taneli_Poutvaara - 05:39:26 @ 2020, Militaarinen, Poikkeustila, USA, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.