Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-03-25

2020-03-25_17:53:30 Kuinka pärjätä poikkeustilassa?

Suomen poikkeustila etenee varovaisesti vaiheittain. Monessa muussa maassa, kuten Intiassa, toimenpiteet ovat ennenäkemättömän laajoja. Myös Suomessa on toteutunut ja toteutuu ennenäkemättömiä poikkeusjärjestelyjä rauhan aikana. Olen luonnollisesti seurannut tilanteen kehitystä. Poikkeuksellisiin olosuhteisiin oltiin Suomessa voitu varautua jo tammikuusta, kun oltiin kuultu Kiinan ennennäkemättömän laajasta poikkeustilasta. Euroopassa reaktiot tähän olivat epäuskoisia, mistä syystä tilanteeseen on reagoitu vasta tilanteen kriisiydyttyä.

Täydellinen koronaeristys edellyttää elintarvike- ja lääkevarastoja sekä niiden täydentämistä. Koska toimituksia ei kannata hankkia päivittäin, kannattaa niitä hankkia riittävinä erinä, kuitenkin varoen tarpeetonta varastointia. Yhtä lailla hygienian, vaate- ja jätehuollon on toimittava. Esitänkin tässä listan palveluista, joiden tuella voidaan pysyä eristyksissä:

● Pankkipalvelut ovat jo kauan toimineet verkkopalveluina.
● Terveyspalveluita on myös saatu kauan puhelinpalveluina ja nyt muutaman vuoden Omakanta-palveluna.
● Lääkkeet voidaan tilata verkkokaupoista monesta apteekkiketjusta, myös reseptilääkkeet. Suurin verkkokauppa Helsingissä on Yliopiston Apteekki, joka on Helsingin Yliopiston yritys.

● Viranomaiset palvelevat puhelinneuvonnassa Koronaviruksesta numerossa 0295 535 535, kiireellisessä neuvonnassa 116117 ja hätänumerossa 112. Itse Koronaviruksesta kertoo parhaiten THL.

Ruokaa voi tilata kaupoista:
● S-ryhmä: foodie.fi ja kauppa.foodmarketherkku.fi
● K-ryhmä: k-ruoka.fi
● Muutamia pienempiä: kauppahalli24.fi, kauppakassi.com, Alepa-kauppakassi
Tämän ohella useat verkkokaupat sekä posti toimittavat tavaroita kotiin.

Yhteiskunnan kaikilla sektoreilla on verkkopalvelut, esimerkiksi Poliisi ja Kela; ja kiireelliset puhelinpalvelut.

Nyt kriisitilanteessa kannattaa viimeistään hankkia viranomaisten suosittelema 3 vuorokauden kotivara, josta ohjeita antavat:
Martat
Spek
Kodinturvaopas
Wikipedia
Kotiliesi
SPR

 
 
Omien arkisten asioiden ohella terveillä ihmisillä jää runsaasti aikaa etätyöhön ja vapaa-aikaan. Tällaisena aikana vapaa-aika tosin on järkevintä käyttää hyödyllisellä tavalla. Työssä haasteena on jatkaa omia töitä sekä tehdä myös sellaista työtä, joka ylläpitää yhteiskunnan rakenteita tai kehittää ratkaisuja Koronaviruksen tuottamiin ongelmiin. Itse käytän aikani näihin kaikkiin sektoreihin. Vaikka minulla ei ole resursseja kehittää Koronavirukseen lääkkeitä tai tehdä laboratoriotason tutkimusta, näen itselläni monialaisia projekteja tekevänä suunnittelijana olevan monia mahdollisuuksia tarjota apua terveydenhuollon yhteisöille ja lääketeollisuudelle, joilla on rajallisesti mallintamisen sekä visualisoinnin osaajia. Suurimpana haasteena tässä tilanteessa näen sen, että kukaan ei tiedä yksityiskohtaisella tasolla, miten Koronavirus toimii tai edes miltä se tarkkaan ottaen näyttää.

Taneli_Poutvaara - 16:52:21 @ 2020, Poikkeustila, Ravinto ja juomat, Suunnittelutoimisto Poutvaara, Talous | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.