Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-01-12

2020-01-12_11:58:12 Kevättalvi 2020

Kevättalvi 2020 jää muistikuviin ilmastonmuutoksen varoituksena. Suomessa ollaan ehkä tyytyväisiä leutoon säähän, mutta toistuvat talvimyrskyt ovat tuottaneet vahinkoja metsissä ja puutarhoissa. Jo vuonna 2019 kuultiin uutisia Brasilian sademetsien polttamisesta maataloutta varten, mutta vuoden vaihtuessa uutiset Australian paloista toivat tietoon, että vastaava pinta-ala kuin kolmannes Suomesta on pian palanut kuuman ja kuivan kesäkauden vuoksi. Myös Suomessa on nähty konkreettisesti poikkeuksellisia sääilmiöitä, jotka ennakoivat tulevaa.
 
Tämän päivän sää on sellainen, joka olisi tyypillistä lokakuulle tai maaliskuulle:
 Temp_2020-01-11.jpg
 
Jos viime talven merijäät olivat vähäisiä, ovat tämän talven merijäät vielä minimaallisempia. Vahvaa jäätä on kertynyt vasta Oulun seuduille:
Ice-2019- 2020-01-06.jpg

 
Tarkemmasta kartasta voidaan todeta, että jäitä on etelämmäs kertynyt rannikoille ja lahtiin, mutta ne ovat vielä heikkoja:
Ice_Sea-2020-01-10.jpg 
 
Järvien jäätilanne noudattelee osin lumitilannetta: Pohjanmaa, Satakunta ja Etelä-Suomi ovat lähes lumetonta ja järvien jää ei kanna jäällä liikkujia:
Ice-2020-01-10.jpg 
 
Lumitilanne on muuttanut Suomen elämäntapaa: Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi ovat lähes kokonaan ilman lunta ja talvimyrskyt ovat olleet toistuvia. Sää vaihtelee aurinkoisesta syksyisen sateiseen. Tietenkään myöskään talviurheilua ei ole voinut harrastaa ja lumileikit ovat jääneet lapsilta kokematta. Lumitilanne on tavallinen vain Lapissa:
Lumi_2020-01-12.jpg 
 
Millaista talvea voisi ennustaa: on mahdollista, että helmikuussa voi Suomeen saapua vaihteeksi pohjoiselta Jäämereltä kylmää ilmaa kuten viime vuonna. Tämä aiheuttaisi kuitenkin haittaa kasveille, jotka voivat nyt luulla, että kevät on alkanut. Maapallon asema suhteessa Aurinkoon on kuitenkin edistämässä kevään tuloa ja ilmat ovat lämpenemässä. On siten rajatapaus, onko talvi vielä alkamassa vai tuleeko kevät suoraan. Talvet eivät ole Suomesta kuitenkaan loppumassa, mutta on melko selvää, että sään vaihtelut ovat lisääntymässä ja talvimyrskyt yleistyvät. Näiden ongelmien arvioinnissa Suomen Ilmatieteenlaitoksella tulee olemaan tärkeä osuus, siltä myös oheiset kartat ovat peräisin.
 
Turismin ja liikkumisen kannalta lumen vähäisyys on vähentänyt Suomen talviin perinteisesti liittyviä kustannuksia, kuten aurausta ja rakennusten lämmitystä. Kuitenkin matkailu ja talviliikunta sekä -kalastus kärsivät lumen puutteesta. Voisi arvioida myös, että moottorikelkkojen jäädessä talvella varastoon, voitaisiin nähdä tarvetta amfibiotyyppisille kulkuvälineille, jotka ovat tähän asti olleet tyypillisimpiä Suomen rannikkoalueilla ja saaristossa. Vaikka lumet harvinaistuvat, talvivarautuminen on kuitenkin oltava ennallaan: lunta voi yhdellä kertaa tulla parikymmentä senttiä.
 
Arkkitehtuurin kannalta ilmastonmuutos ei suoraan merkitse siirtymistä keskisen Euroopan ilmastoon. Odotettavissa on, että sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja sään vaihtelut tulevat olemaan suurempia. Tämä rajoittaa lämpimässä ilmastossa kasvavien lehtipuulajien selviytymistä ja asettaa haasteita ihmisille, sillä rakennusten tulee vastata entistä vaihtelevampiin ympäristöihin ja voimakkaampiin myrskyihin ja sateisiin. Vuodenaikojen yhtenäisyys heikkenee ja termiset vaihtelut ovat vaikeammin ennakoitavissa. Osa näistä vaihteluista kuuluu normaaliin tilastolliseen vaihteluun, osa tulee olemaan uusia ilmiöitä, joiden säännönmukaisuus vahvistuu vuosikymmenten kuluessa.

Taneli_Poutvaara - 10:57:16 @ 2020, Luonto, Rakentaminen, Ympäristö | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.