Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2020-01-06

2020-01-06_11:55:03 Poutvaara julkaisee

Manuals.jpg

 
Suunnittelutoimisto Poutvaaran kirjapainosta valmistui kaksi uutta käsikirjaa. Ne ovat vaikeaselkoista luettavaa – ei huolta, niitä ei ole saatavissa yleisinä julkaisuina!
 
Jos olet etsimässä suunnitteluapua jollekin Finavian 21:lle suomalaiselle lentoasemalle tai kansainväliselle lentoasemalle ulkomaille, olisivat käsikirjat minulle hyödyllinen lisäapu konsultaatiopalvelujen tarjoamisessa ja selkeyttäisivät yhteistyötä. Jos sinulla olisi esimerkiksi käynnissä arkkitehtuurikilpailu tai suunnittelutilaus uudesta lentokentästä jonnekin ulkomaille, olisi minulla siihen sopivaa apua.
 
Heinäkuusta vuodenvaihteeseen työn alla olleet käsikirjat soveltuvat siis lentokenttien konsultointiin, mutta toisesta käsikirjasta olisi hyötyä myös tavallisessa arkkitehtuurisuunnittelussa, jossa tehdään muutakin suunnittelua kuin pelkkää rakenne- tai rakennusmallinnusta, esimerkiksi suunnitellaan ympäristöä tai julkisia rakennuksia. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkät käsikirjat, joissa on ohjeita suunnittelusta, vaan ohjeita niihin liittyvien tuhansien mittakaavallisten tiedostojen tietokantojen käyttöön. Ensisijaisesti kuitenkin – kyse on omasta tarjolla olevasta suunnitteluosaamisestani.

Taneli_Poutvaara - 10:54:07 @ 2020, Arkkitehtuuri, Eurooppa, Liikenne, Suunnittelutoimisto Poutvaara, USA | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.