Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-12-29

2019-12-29_15:44:30 Voisiko pääkaupungin siirtää?

Ooppera.jpg
Kansallisen uutiskynnyksen on ylittänyt pohdinta siitä, voisiko pääkaupungin siirtää. Vaihtoehtona on esitetty Jyväskylää. Ideana sitä harkittaisiin sata vuotta myöhässä.
 
Jyväskylä oli itsenäistymisen aikoihin harkinnassa Suomen pääkaupungiksi. Sen asemaa puolustavat argumentit ovat nykyään: korkea asema merenpinnasta, sijainti puoliasumattoman seudun keskellä, kallioisuus ja mäkisyys ja moderni arkkitehtuuri. Onhan jopa paikallisesti ja Venäjän markkinoilla menestynyt arkkitehti elvyttänyt Schaumanin kartanon, lähellä on moottoritie, joka vie Tikkakosken lentokentän suuntaan. Valitettavasti nämä argumentit eivät riitä.
 
Jyväskylän asema infrastruktuurin osalta on heikko: yhteys Tampereelle radan kautta kulkee pitkän erämaamatkan ja raide on ruuhkainen, samoin maantieyhteys. Yhteydet muualle Suomeen kuin Tampereelle ovat heikkoja. Meriyhteys sisäveden ääreltä on käytännössä olematon – edes kantosiipialusliikenne ei ole Suomen sisävesillä ollut kannattavaa. Sen sijaan Helsinkiin pistäytyy jopa Itämeren suurimmat risteilijät, jotka tuovat kerrallaan tuhansia turisteja. Jyväskylän alueen mäkisyys on ongelma kaupungin rakenteessa – uudisrakentaminen on kallista ja jopa nykyisellä asukasluvulla kaupungin pääkadut ovat aamuisin ruuhkaisia. Nykyinen väkiluku on 142 000 henkeä ja väentiheys 121 asukasta neliökilometrillä, kun taas Helsingissä väkiluku on 652 000 asukasta ja Helsingin metropolialueella asuu 1 573 000 henkeä eli enemmän kuin joka neljäs suomalainen. Helsingin väentiheys on 3 044 henkeä neliökilometrillä kun Helsingin Harjun väentiheys on 25 423 henkeä neliökilometrillä. Tässä on syitä siihen, miksi Jyväskylää ei voi muuttaa suureksi pääkaupungiksi – esimerkiksi liikenneyhteydet olisi rakennettava kokonaan uusiksi.
 
Jyväskylässä on oma pieni yliopisto, mutta Helsinki on Suomen yliopistokaupunki – täällä on Taideyliopisto, Taiteen-, Suunnittelun- ja Tekniikan korkeakoulu ja Suomen tärkein humanistinen yliopisto, sekä eniten ammattikorkeakouluja. Helsingissä on jo Suomen kallein taidelaitos: Ooppera, sekä suurimmat valtiolliset museot. Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajamäärä kolmella kiitoradalla muodostaa 83 % koko Suomen lentoliikenteen matkustajamäärästä kun taas Jyväskylän osuus on 0.3 % verran. Helsinki-Vantaalla käy matkustajia 29-kertaisesti asukaslukuun nähden, kun taas Jyväskylällä 0.48-kertaisesti. Helsinki-Vantaan kokoinen lentokenttä on kotimaisesti eräs kalleimmista rakenteista investointi- ja ylläpitokuluiltaan. Ainoita puoltavia seikkoja on Presidentinlinnan ja Valtioneuvoston sijainti lähellä merenrantaa, mutta toisaalta Schaumanin kartano sijaitsee Pohjoisesplanadia meluisampien moottoritieramppien vierellä ja kartano on jäänyt saarekkeeksi Jyväskylän kaupunkirakenteessa. Toisaalta myös Helsingin merenrantaakin voidaan vallittaa ilman, että olisi tarvetta koko kaupungin siirtämiselle.
 
Ajatellen Jyväskylän maantieteellistä sijaintia, olisi argumenttien kannalta parempi ehdottaa pääkaupungiksi Tamperetta: kosken sijainti keskustassa on Suomessa melko ainutlaatuinen ja Tampereelta on radan ja tien kautta lähes lyhin etäisyys kaikkialle Suomeen. Tampereen kannalta ongelmallista on tosin tiivistyneen keskustan sijainti kahden vesistön välissä, jolloin sitä ei voi luonnonarvoja pilaamatta laajentaa keskustan osalta kuin rajoitetusti. Toisaalta Itsenäisyyspäivän vastaanottokin on tällä vuosikymmenellä järjestetty myös Tampere-talolla.
 
Perusongelma Suomen pääkaupungin siirtämisen esteenä ovat kuitenkin kustannukset: pääkaupunki etäällä elinkeinoelämästä sekä kulttuurista olisi suuri ongelma – suurin osa Suomen rakennetun ympäristön arvosta sijaitsee Helsingissä. Suomen liikenneinfrastruktuurin arvo on jo nyt 55 miljardia euroa, yhdyskuntateknisten järjestelmien arvo 22 miljardia euroa ja suurimpana Suomen rakennuskannan arvo on 460 miljardia euroa – pelkät korjausrakentamisen vuosikustannukset ovat Suomessa 12 miljardia euroa. Valtaosa tästä kiinteästä Kansallisomaisuudesta sijaitsee Helsingin metropolialueella. Kun yrityksetkin siirtävät verosuunnittelulla omaisuuttaan ulkomaille, voisi ajatella, että Jyväskylää kannattaisi harkita Suomen pääkaupungiksi, jos siellä sijaitsisi päätoiminnot kymmenestä Nokian huippuvuosien kokoisesta yrityksestä. Sitä odotellessa joudutaan tyytymään Helsinkiin Suomen pääkaupunkina.

Taneli_Poutvaara - 14:43:18 @ 2019, Helsinki, Liikenne, Rakentaminen, Suomen kaupungit, Talous, Ympäristö | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.