Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-21

2019-11-21_15:10:05 Virtaustaloutta perheen pienimmille

Perjantaina 27/9 päätin töiden jälkeen soveltaa virtaustaloutta nuorten mielenosoituksen arviointiin. Sivuston päivittämisen vuoksi artikkeli julkaistaan vajaa kaksi kuukautta myöhässä, mutta juuri sopivasti ennen COP25 ilmastokokousta, johon tulee liittymään mielenosoituksia.
 
 
 Mannerheimintie_P.jpg
Ensiksi katkaisemalla Helsingin liikenteen yhdestä kohdasta Eduskuntatalon edestä saadaan huomiota, mutta liikennevaikutukset ovat autoliikenteen säilyminen ennallaan, tyhjäkäynnin määrän kasvu, ajonopeuksien hidastuminen ja siten liikenteen päästöjen kasvu.
 
 
 Stohlberg.jpg
Toiseksi Ståhlbergin patsaan käyttäminen taululiiduilla piirrosalustana on voinut olla opettajien mielestä ehkä tuore idea, mutta tällä voi olla laskevaa arvoa koululaisten julkisten tilojen pintojen auktoriteettiarvoon ja siten epäekologisten grafiittien tekoon kannustavaa vaikutusta.
 
 
 
Kolmanneksi eräs koululainen arveli, että on tärkeää, että ”ilmaston hiilihydraattipäästöjä vähennetään”. Hän oli asiassa oikeastaan täysin oikeassa. Aloinkin itse koululaisen oivalluksesta johtaa tietoa siitä, että ”esimerkiksi hevosen rehusta valtaosa koostuu hiilihydraatista” ja samoin lihakarjalla valtaosa ravinnosta liittyy nimenomaan hiilihydraatteihin. Näin siis on tärkeää maatalouden kannalta, kuinka paljon hiilihydraatteja käytetään, sillä on suoraa vaikutusta hiilihydraattien käytön aiheuttamiin päästöihin. Vastaavasti kasvisruokien tuotannossa ei käytetä hiilihydraatteja, vaan kasvit pääasiassa hyödyntävät fotosynteesiä biomassan tuotannossa.
 
 
 Planet_Trash.jpg
Neljänneksi havaitsin monien nuorten olleen tyytyväisiä vapaapäivään, heillä kotona ei pakattu päivän aikana mukaan evästä ja niinpä energiankulutusta täydennettiin pikaruoalla kertakäyttöastioista. Nuoriso on etulinjassa kulutusvalinnoissaan, sillä heidän osuutensa pikaruoan kulutuksesta on ikäluokkien suurin. Myöskään ilmastomielenosoituksia ei tulisi käyttää tekosyynä opintojen tai muiden töiden välttämiseen - eikä vanhempien tai ympäristöryhmien tulisi ajatella, että ilmastovaikuttamista voidaan toteuttaa vain rituaalinomaisella tavalla. Asiat pitää myös ymmärtää ja etulinjassa ovat ne, jotka voivat ja osaavat tehdä päätöksiä ja vaikuttaa asioihin.
 
 
 Suomen_meret.jpg
Lopuksi esitän oman kantaaottavan kuvani meren tilasta, jonka voi nähdä Helsingin keskustassa.
 
Virtaustalous, jonka lanseerasin pari kuukautta sitten, on varsin hyvä tapa suunnitella toimintakulttuurin muuttamista ja ensisijaisesti vaikuttaa asioihin pätevällä dialogilla perustuen huolellisesti mietittyyn maailmankuvaan.

Taneli_Poutvaara - 14:06:17 @ 2019, Luonto, Ravinto ja juomat, Suomen politiikka, Talous, Ympäristö | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.