Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-06-18_17:58:01 Käytännön suojelualue

Olen perustanut käytännön suojelualueen. Käytännöllä tarkoitan sitä, että koska metsätalouden harjoittaminen olisi itselleni taloudellisesti käytännöllisesti tappiollista haittoihin ja kuluihin nähden, on minun järkevämpää ylläpitää käytännössä luonnonsuojelualuetta. Oikeastaan luonnonsuojelutoiminta alkoi hahmottua jo 1980-luvulla metsätaloustoimenpiteiden lykkäyksellä niin kauan, kunnes lopulta luovuin metsätalouden mahdollisuudesta ja havaitsin ylläpitäväni luonnonsuojelualuetta.
 
Vastatakseni tarpeeseen lisätä luonnon monimuotoisuutta, harvinaisia kasveja ja hyönteisiä, sekä tarjotakseni elinalueen linnustolle, ylläpidän kosteikko- ja metsäpalstallani itse luonnonsuojelualuetta. Luonnonsuojelualueeseeni kuuluu sekä lehtomaista kasvillisuutta, lintukosteikkoja että hyönteisille soveltuvia elinalueita. Käytännössä alueet ovat myös olennaisilta osin kotirauhan suojan piirissä, joten linnut, hyönteiset ja kasvit saavat elää omaa elämäänsä lakien turvin. Hyötyä tavoittelematon luonnonsuojelutoimintani ei saa valtiolta mitään rahoitusta, pikemminkin minun pitää maksaa siitä veroja, eikä näin ole tuottavaa, mutta edistää luonnon monimuotoisuutta ja on tarjonnut itselleni jo vuosikymmenten ajaksi kiinnostavan koelaboratorion, jossa seuraan luontoympäristön kehittymistä.
 
Oma luonnonsuojelualueeni ei käytännössä eroa Metso-ohjelmasta ja valtiollisista luonnonsuojelualueista muuten kuin että en saa toimintaani valtion rahoitusta ja alueeni ovat liian mitättömiä, jotta ne voisivat toimia valtiollisella tasolla – itselleni ne ovat kuitenkin riittävän isoja, jotta oma työni ei lopu. Monilla on viihtyisä, kallis, siisti ja käyttökelpoinen siirtomaapuutarhamökki kaupungissa, mutta itselläni on erittäin epämukava, arvoton, sekasortoinen ja käyttäjälle hyödytön luonnonsuojelualue kulkuyhteyksien tavoittamattomissa. Suunnittelutoimisto Poutvaaran osaamiseen kuuluu toteamuksen mukaisesti oman luonnonsuojelualueen seuranta-, tutkimus-, ylläpito- ja kehitystoiminta hallituksista riippumattomalta pohjalta. Luonnonsuojelualueella ja sen ylläpidolla kannan myös henkilökohtaista vastuuta hiilijalanjäljestäni sekä hyödynnän aluetta teorioissani.

Taneli_Poutvaara - 18:12:34 @ 2019, Asia lyhyt, Luonto, Suunnittelutoimisto Poutvaara, Ympäristö | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.