Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-06-18_13:54:55 Suomalais-Slaavilaisia yhteyksiä

Tässä artikkelissa kommentoin slaavilais-suomalaista katu- ja puistopuiden hoitoa.
 
Tapauspohjana on Monrepos puiston ja Mäkelänkadun puut sekä havainnot Suomen kunnista ja pienistä kaupungeista.
 
Viipurissa kaadettiin pari tuhatta puuta Monrepos puistosta ja debatoitua hanketta käsiteltiin presidenttitasolla, vaikkakin ilman vaikutusta. Puisto uusittiin teknisesti ja sen 160 hehtaarin puisto modernisoitiin.
 
Kun Helsingissä kaadettiin samoihin aikoihin Mechelininkadun 150 lehmusta, paikalliset vakavoituivat, mutta eivät ehtineet sanoa juuri mitään ennen kuin puut olivat jo kaadettu. Seuraavana vuorossa tulee olemaan vuonna 2024 Mäkelänkatu. Myöskään Mäkelänkadun modernisointi ei ole herättänyt vastaavasti vetoomuksia, vaikka yli 100 lehmusta kaadetaan. Kaupungin katu- ja puisto-osasto on modernisoimassa kadun ja on todennut, että siinä menee samalla puiden juurakko ja on tehokkaampaa kaataa remontin alueelta puut ja istuttaa uudet tilalle kuin säilyttää vanhat.
 
Vallila_Web.jpg

Kävin katsomassa Mäkelänkatua muistellen alueen idylliä, mutta samalla niin ruuhkaista ja kiireistä liikennettä. Näin tässä kuitenkin käy – slaavilaiset ja suomalaiset ovat tehokkaita modernisoijia.
 
Puuston modernisoinnissa on edullisinta, jos istutetaan vähintään 15-20 vuotiaita ”taimia”, mutta se nostaa kustannuksia. On tietenkin selvää, että katuremontin aikaan kaupunginosassa on enemmän muuttohalukkuutta ja kiinteistöjen arvoissa on noin 30 vuoden notkahdus. Tätä modernisointi kuitenkin tarkoittaa ja onneksi suomalaisten ei tarvitse sitoutua enää yhteen elinympäristöön. Kaupunkiympäristön vastapainoksi suomalaiset ja venäläiset asuvat kesällä datshoissaan kuunnellen linnun laulua ja liikkuen luonnossa, samaan aikaan kun katu- ja puisto-osastot modernisoivat puustoa kaupungeissa.

Taneli_Poutvaara - 18:12:04 @ 2019, Arkkitehtuurin historia, Historia, Liikenne, Luonto, Suomen politiikka, Venäjä, Ympäristö | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.