Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-06-18_13:52:45 SIL

Turussa juhlittiin 100 vuotta SIL:n historiaa.

SIL_Web.jpg

 
Staattisessa ja lentonäytöksessä oli esillä sotilasilmailua ja siviili-ilmailua sekä kaikki Suomen tärkeimmät ilmailutoimijat ja aktiivisimmat esiintyjät. Näytöksen päähuomio oli Suomen hävittäjähankinnoissa ja viiden kaupallisen tarjoajan esiintulossa, vaikkakin kansainvälisiin ilmailunäytöksiin verrattuna sanoisin suomalaisten olevan yleisimmin yllättyneitä siitä, että esillä oli miljardin euron arvosta ulkomaisia koneita – kun yleensä näytöksissä olevat koneet ovat olleet Suomen puolustusvoimilta tai harrastajien itse kokoamia.

 

Suomella harkinnassa oleva 5-30 miljardin euron hävittäjähankinta koulutuskoneineen on suurinvestointi ja esivalinnassa painopiste on ollut yhteistyökumppanien valinnassa ja markkinoiden parhaiden vientiversioiden tarjouspyynnöissä. Kuten yksi toimija totesi: ”Suomi Päättää Itse” - niinhän se on, mutta asetta ostaessa ei koskaan hanki mitään ihmelaitetta, joka ratkaisisi ylivoimaisesti kaikki ongelmat – edessä on eettinen vastuu, huolto, hallinnointi, johtaminen, operointi, kuluminen, tappiot, poliittiset päätökset ja vaikeasti ennakoitava tulevaisuus.

 

Turun lentonäytöksessä oma päähuomioni oli visuaalisessa spektaakkelissa. Olen näitä spektaakkeleita kuitenkin jo nähnyt siinä määrin tarpeeksi, että Turun lentonäytös oli itselleni vanhan kertausta vanhoista näkökulmista.

 

Päivitys 2019:

 

Seurattuani toista vuosikymmentä lentonäytöksiä olen jo leipääntynyt lentonäytöskuvaamiseen ja kotimaan ohjelmat ovat jo vuosia olleet itseään toistavia. Toistavuuden ohella rinnakkain on kulkenut se haittaelementti, että harrastuksessa ei voinut edetä – kuvauskohteeni toistavat itseään. Lopulta kun 2019 aloin summata haittoja ja hyötyjä, loppui lentonäytösten kuvausharrasteeni, vaikka valokuvausharrasteessa se oli vain yksi osa-alue. En näin kesän jälkeen sulje pois sellaista mahdollisuutta, että kävisin vielä joskus lentonäytöksessä, mutta aiheen ja syyn pitäisi olla edellisiin kohteisiin verrattuna poikkeuksellinen.

Taneli_Poutvaara - 18:11:30 @ 2019, Militaarinen, Poutvaaran Kamerakoulu, Taide | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.