Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-06-05_11:57:16 Keilaniemen tunneli

Keilaniemen tunneli avautui tänä aamuna liikenteelle. Arvioin lyhyesti suunnitelmaa.

Ring1_1_Map.jpg

Yleiskartasta ei saa tarvittavaa tietoa siitä, miten tunneli kokonaisuudessaan tarkkaan ottaen toimii käyttäjän kannalta. Puolen kilometrin tunneli ajetaan nopeudella 70 km / h lävitse noin 25 sekunnin ajassa ja tällöin opasteita on lukuisia. Ajatellen yhteyksiä, tullessa etelästä vaihtoehtoina ovat kääntyminen Keilaniemeen juuri ennen tunnelia ja tunnelin jälkeen kääntyminen Otaniemen suuntaan, Kehä I:lle tai Tapiolan suuntaan. Kaikki tämä tapahtuu niin lyhyessä ajassa, että harkintaan on vähän aikaa. Alkuvaiheessa tämä tulee herättämään hämmennystä  ja siten liikenneturvallisuusongelmia. Varsinkin epäröivät autoilijat ja uudet käyttäjät tulevat hidastelemaan.
 
Keilaniemen ratkaisu mahdollistaa ensisijaisesti Espoolle lisärakentamista Helsingin rajaa vastaan. Maankäytöllisesti nähden alue on jo täysin varattu, tosin tunneliratkaisu ja samalla moottoritien siirtyminen on jättänyt noin 50 x 350 m kokoisen uuden maankäytöllisen kehittämisalueen. Pinta-alallisesti tämä on kuitenkin pienempi kuin Nokian pääkonttorin kortteli. Suunnitellulla korkealla rakentamisella on kuitenkin mahdollista kehittää tehokasta rakentamista. Alueeseen liittyville viheralueille en kannata rakentamista, sillä ne ovat liian kapeita.
 
 Ring1_2_Tunnel.jpg

Tunneli on suunniteltu nykyaikaisten turvallisuusmääräysten mukaan, mutta myös materiaalien viimeistelyyn ja liitosten detaljointiin on kiinnitetty arkkitehtuuritason erikoishuomiota.
 
 Ring1_3_Crossing.jpg

Tunnelissa liikkumisessa opasteilla on merkittävä osuus, mutta nähtäväksi jää, kuinka hyvin autoilijat tulevat sopeutumaan uuteen Kehä I:n aloitusväylään lännessä. Idässä Kehä I:n päätös Itäkeskuksessa on autoilijan orientaation kannalta selkeämpi.
 
 
Ring1_4_Itis.jpg

Kehä I pääte Kuvastossa. Pysähtyminen risteyksessä johtaa pidempään harkinta-aikaan ja arkkitehtuuri mahdollistaa helpon orientaation.

Taneli_Poutvaara - 18:09:56 @ 2019, Asia lyhyt, Helsinki, Liikenne, Suomen kaupungit | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.