Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-04-18_18:14:54 Poutvaaran perinne

Ennen pääsiäistä esitän positiivisen esikuvan Poutvaaran perinteestä.
 
Poutvaarat ovat olleet innovatiivisia. Aikoinaan 1900-luvulla innovaatioiden rekisteröinti oli vaikeampaa ja luotettavien asiamiesten löytäminen oli hankalaa. Nyt 2000-luvulla yleinen koulutustaso on noussut ja tekijänoikeudet ja innovaatioiden rekisteröinti ovat globaali haaste. Viime vuonna rekisteröin tavaramerkkini, nyt tänä vuonna mallisuoja vahvistui yhdelle suunnitelmalleni.
 
Loppuvuonna 2018 Helsingin kaupunki kilpailutti Senaatintorin valaisinpylväiden suunnittelun. Otin osaa kilpailutusprosessiin – tosin ilman menestystä. Senaatintorin valaistuslinjaksi arkkitehtiraati päätyi valitsemaan puhelinpylväitä muistuttavan ratkaisun. Olin itse miettinyt omasta mielestäni empirearkkitehtuuripuitteisiin paremmin soveltuvan suunnitelman. Joka tapauksessa tulin rekisteröineeksi mallisuojan kotimaassa, vaikkakin pelkän mallin ohella tein hankkeesta myös tarkemmat suunnitelmat.
 
Empirearkkitehtuuripuitteet ovat Suomessa Helsingin keskustassa, mutta muualla Suomessakin on erilaisia klassisen arkkitehtuurin tilakokonaisuuksia. Yleisemmin vastaavia on enemmän muualla Euroopassa. Periaatteessa minulla on nyt valmis mallisuunnitelma valaisinpylväästä toteutustasoon riittävällä luonnossuunnitelmalla. Jos jostain löytyisi arvokas katu- tai toritila, johon mallin voisi tarkemmin räätälöidä, niin suunnitelma olisi olemassa, Suomen tunnetuimmalle torille se oli liian hieno.

Taneli_Poutvaara - 18:06:56 @ 2019, Asia lyhyt, Helsinki, Historia, Suunnittelutoimisto Poutvaara | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.