Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2019-01-08_10:53:15 Museonpätkä

Moni helsinkiläinen on viime päivinä käynyt katsomassa Kreivi Draculan linnaa.

KM_Dracula.jpg

Kuvassa on esitettynä valoinstallaationa se, miltä Kreivi Draculan linna saattaisi näyttää.

 

Helsingissä on käynnissä Lux-valotaidetapahtuma, mutta edelleen harva tulee miettineeksi, että Helsingissä on valotaidetta yleisesti saatavilla jokaisena päivänä ympäri vuoden.

 

 

 

Tässä on esimerkiksi kuva siitä, miltä Mannerheimintie näyttää normaalipäivänä normaalivalaistuksessa:

KM_Valoja.jpg

Moni varmaan on miettinyt sitä, että miten tämä liittyy Museonpätkään?

 

 

 

KM_Kortteli.jpg

Tässä kuvassa on näkymä Mannerheimintieltä normaalissa liikenteessä. Moni varmaan tunnistaa punaisen pohjoisjulkisivun olevan sama kuin vihreänhohtoinen Kreivi Draculan linna. Juuri sen jatkoksi kuvassa oikealle Kansallismuseo suunnittelee laajentavansa tilojaan.
 
Kansallismuseo valmistui 1910 Nikolai II myöntämällä rahoituksella ja osittain myönnytyksenä Suomen kansallisille vaatimuksille. Kun Nikolai II vieraili Helsingissä 1915 on oletettavaa, että hän vieraili myös Kansallismuseossa. Nykyään museossa on harvinaisuutena hänen valtaistuimensa muistona Suomen autonomisesta kaudesta Venäjän osana.
 
Kaikessa ei Kansallismuseossa kuitenkaan onnistuttu. Museon pinta-ala on näyttelytilojen osalta vain 3100 neliötä, joka vastaa nykyään amerikkalaisen vauraamman keskiluokan keskimääräisen omakotitalon kokoa. Museon kansainväliset kokoelmat puolestaan nykyään vastaavat kansainvälisen varakkaan yksityiskeräilijän kokoelmia. Museon kokoelmissa on toki kansainvälisestikin ainutlaatuisia kohteita, mutta painottuen Suomen omaan historiaan. Korttelin arkkitehtuurista voi päätellä, että alun perin Kansallismuseon näyttelytilat suunniteltiin jatkuvan Mannerheimintien ja Cygnaeuksenkadun kulmaan, mahdollisesti edelleen Cygnaeuksenkadulle ja muodostaen Töölönkadun kautta umpikorttelin. Tähän eivät kuitenkaan määrärahat tai kokoelmat riittäneet.
 
Kansallismuseosta alkaa ylihuomenna arkkitehtuurikilpailu, jonka pohjalla on 110 vuotta laajennuspaineita museon puolesta. Siten laajennus näyttää realistiselta ajatuksesta esimerkiksi verrattuna aina vuosikymmenen välein järjestettävään Arkkitehtuurin- ja Designmuseon arkkitehtuurikilpailuihin. Määrärahojen saamisessa laajennukseen ei sinänsä näytä olevan estettä, mutta kyse tuleekin sitten siitä, onko museolla mahdollisuuksia ja varaa uskottavaan toiminnan laajentamiseen.
 
Kun olen itse käynyt ulkomailla, olen lähes poikkeuksetta käynyt eri maiden historiallisissa museoissa, joista paras Suomessa on Kansallismuseo. On kuitenkin eri asia, että museo on Suomen paras verrattuna siihen valitettavaan tosiasiaan, että kansainvälisessä vertailussa museo on yksinkertaisesti näyttelytiloiltaan ja kokoelmiltaan vähäinen. Siksi museonpätkän laajentaminen lisää museon uskottavuutta, mutta laajennusta ei kannata tehdä puhtaasti kotimaan näkökulmasta. Kilpailuohjelma arvatenkin linjaa vanhojen puiden kaatamisen Mannerheimintien puolelta uudisosan tieltä ja maanalaista rakentamista hyödyntävän rakennusmassan. Vaihtoehtoja Kansallismuseon kehittämisstrategiaksi on kuitenkin paljon ja siksi olisikin toivottavaa, että Kansallismuseo linjaisi selkeämmin, mitä sen on mahdollista saavuttaa.
 
 
Päivitys 2019:
 
Talven aikana perehdyin Kansallismuseoon tarkemmin ja osallistuin arkkitehtikilpailuun, joka ei aluksi ollut suunnitelmissani.

Taneli_Poutvaara - 17:55:47 @ 2019, Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin historia, Helsinki | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.