Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-06-13_15:58:40 Ylläpidon tiedote

Ylläpidon tiedotteessa on yleisesti sivuston käyttämisestä sekä yhteydenotoista.
 
Sivuston toimintaa on loppuvuodesta 2016 – keväälle 2018 häiritty. Myös sähköpostitse tapahtuvia huijausyrityksiä on ollut paljon.
 
Pidän todennäköisenä, että myös oman yritykseni nimissä voidaan lähettää huijauspostia, sen ohella, että muiden yritysten nimissä on yritetty huijata minua itseäni.
 
Nimelläni olevat Facebook, Twitter-, LinkedIn- ja Instagram-tilit eivät ole aktiivisessa käytössä. En ota LinkedIn -kutsuja vastaan ilman etukäteissaatetta tai keskustelua. Ensisijaisesti en käytä LinkedIn-palvelua.
 
Uusia yhteydenottoja varten suositan käyttämään sähköpostia tai yhteydenottokaavaketta.
 
En ota vastaan puhelimitse mitään merkittävämpiä liiketarjouksia tai aloita neuvottelua mistään merkittävämmästä aiheesta.
 
Suunnittelutoimisto Poutvaara ei tarjoa aloitustason työpaikkoja. Taloudellisesti rajallisten toimintamahdollisuuksien vuoksi emme voi voi tarjota muille sellaista, mitä emme itsekään saa. Pienessä organisaatiossa on valmiudet tehdä vaativia projekteja, mutta mahdollisuutta palkata ketään ilman korkeaa ammattitaitoa ei ole – emme siis tarjoa mitään sosiaalisia työpaikkoja. Jos ulkopuolisten työpanos ei riitä, kehitämme paremmat taidot itse. Toimintamme on pääosin itsenäistä ja meillä ei ole vuosikausiin ollut riippuvuutta muuhun ammattikuntaan eikä esikuvia.
 
Suunnittelutoimisto Poutvaaran ammattitaito liittyy arkkitehtuuriin, kaikkeen rakennetun ympäristön suunnitteluun sekä kaavoitukseen ja abstrakteihin toimintaympäristöihin kuten esimerkiksi graafiseen suunnitteluun sekä toteutettavuusselvityksiin. Tukevina taitoina käytössä on tietokoneavusteinen suunnittelu, käsitteelliset taidot, kuvataide, valokuvaus ja kyky käsitellä vaikeimpiakin ongelmia itsenäisesti. Suurimpia toimeksiantoja emme voi ottaa vastaan kapasiteettirajojen vuoksi, vaikka yrittämisemme toiminta-alueet muuhun ammattikuntaan verrattuna ovat poikkeuksellisen laaja-alaiset ja käyttämämme välineistö ja monet taidot ovat nykyaikaisen ammatinharjoittamisen huipputasoa – samoista syistä emme myöskään pilko ammattiosaamistamme.
 
On mahdollista, että Suunnittelutoimisto Poutvaara voisi toteuttaa suurempia projekteja yhteistyössä kokeneempien ja resursseiltaan suurempien toimijoiden kanssa, mutta tämä ei ole ensisijaisena tavoitteena tai lähtökohtana.

Taneli_Poutvaara - 17:43:26 @ 2018, Asia lyhyt, Roskapostipalsta | Lisää kommentti

Lisää kommentti

Täydennä alapuolinen lomake kommenttisi lisäykseen.

Automaattisen roskasisällön vähentämiseksi tämä toiminto on suojattu captchalla.

Tämä edellyttää kolmannen osapuolen toimittajan, Googlen, sisällön lataamista ja evästeiden tallentamista.

Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.