Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2018-02-13_20:38:58 Pyöräsilta ratapihan yli vai tunneli?

Helmikuun alussa on ollut keskusteluissa kevyen liikenteen väylä Kaisaniemestä Kansalaistorille.
 
Kevyen liikenteen väyläksi Rakennusvirasto on ehdottanut rampillista tunnelia Kaisaniemenpuistosta Töölönlahdenkadulle. YIT ja WSP ovat ehdottaneet siltaa Kaisaniemenpuistosta Tekla Hultinin aukiolle, ratkaisu olisi halvempi kuin tunneli. Halvalla ei saa hyvää – silta olisi paha suunnittelumoka, joka rumentaisi niin päärautatieaseman näkymää pohjoiseen kuin myös pilaisi Sanomatalon julkisivuajatuksen. Tämän ohella sillan ylläpito olisi kalliimpaa kuin tunnelin – eivätkö suunnittelijat ymmärrä, että asumme Suomessa emmekä Tanskassa? Hyväntahtoisten hölmöjen siltaideassa ei ole myöskään huomioitu rautatieaseman levottomuutta ja kaikkia niitä turvallisuuspuutteita, joita sillassa olisi.
 
Viimeksi syyskuussa WSP ehdotti siltaa Siltasaaren ja Kaisaniemenrannan väliin. Idea oli kevyen liikenteen väylä ja pyöräreitti kiertäen Pitkäsillan. Olen kovasti ihmetellyt WSP:n siltalobbausta, mutta he ovat toisaalta Helsingin johtavia kevyen liikenteen siltojen konsultteja. Suunnitteluresursseja siltojen suunnitteluun siis WSP:llä on pienyrityksiä enemmän, mutta visioita näyttää puuttuvan. Sillan Laajasaloon WSP kuitenkin näyttää saavan rakentaa, siitä tuleekin heidän tähän asti suurin projektinsa pääkaupunkiseudulla.
 
Syyskuussa ehdotin Helsingin kaupungille vastasuunnitelmaksi Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun kevyen liikenteen väylän leventämistä kahdella metrillä ja edelleen Pitkäsillan leventämistä vanha kuori säilyttäen sekä Pitkänsillanrannan sekä Säästöpankinrannan täyttämistä muutamalla metrillä, johon saataisiin leveämpi kevyen liikenteen väylä, joka vetäisi pyöräilijöitä. Aloitteeni on ilmeisesti kadonnut jonnekin kaupungin byrokratiaan kuten useimmat muutkin aloitteeni, mutta hankkeeni toimisi yhdessä rautatieaseman tunnelimuotoisen alikulun kanssa. Uusia siltoja ei siis kannata sijoitella mihin tahansa, vaan reittien tulisi tukea nykyistä historiallista kaupunkikuvaa.
 
Suomen pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa haasteena olisi tavallistenkin alikulkuväylien rakentaminen. Myös esteettömyys eli hissien saatavuus ei monilla paikkakunnilla mahdollista liikuntarajoitteisten saapumista junalla. Tässä Helsingin tapauksessa kevyen liikenteen väylässä on kuitenkin kyse ruuhkan vähentämisestä tiheästi liikennöidyillä väylillä ja reittien nopeuttamisesta.
 
Päivitys 2019:
 
Helsingin valtuusto päätti tammikuussa 2019 pyörätunnelista, joka valmistuisi 2023. Samaa kannattivat myös kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus.
 
Hankkeen kustannusarvio on 23 miljoonaa euroa.

Taneli_Poutvaara - 17:24:50 @ 2018, Helsinki, Liikenne, Rakentaminen, Talous | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.