Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Aloitin kirjoitusten julkaisemisen 18.12.2015 keskittyen aluksi blogi -muotoiseen kirjalliseen esittämiseen. Vanhat 185 kirjoitusta siirrettiin uuteen graafiseen pohjaan lokakuussa 2019 ja alkuperäinen julkaisuajankohta on mainittu otsikossa. Osa kirjoituksista on enemmänkin esseitä, itsenäisesti julkaistuja tutkimuksia tai itsenäistä journalismia. Tästä syystä uusi nimi on ”Kirjoitettua”, ollen pääasiassa suomenkielinen. Julkaisin 250. artikkelin 2020-12-17.

 

I started publishing writings in 18.12.2015 with focusing at the beginning in blog -format written representation. The old 185 writings were transferred to the new base in October 2019 and the original publication time is mentioned in the heading. Part of the writings are more like essays, independently written research papers or independent journalism. This is why the new name is “Kirjoitettua” translated as “Written”, being mainly in Finnish language. I published 250th article on 2020-12-17.
2019-11-01

2017-06-13_21:06:04 Arkkitehtuurin historiaa

Perehdyin arkkitehtuurin historian konservointiin käytännön harjoitelman parissa. Tämä on jatkumoa arkkitehtuurin historiaharrasteilleni.

Malta_Kultaus.jpg

 

 

Maltan ristin reliefin mallin tekijänoikeudet pohjautuvat paikalliseen kipsivalokseen. Modernin valoksen alkulähde on koristeteema vuonna 1577 valmistuneessa pyhän Johanneksen apukatedraalissa. Alkuperäiseen lähteeseen verrattuna uusi valos on yksinkertaistettu, pelkistetty ja pienennetty – siitäkin huolimatta reliefi sisältää useimmat alkuperäisen lähteensä elementit.

 

Pinnat ovat omia tulkintojani ja ratkaisujani: kultaus ja maalaus; työntekoon minulla kului aikaa parikymmentä tuntia. Vaikka materiaalit ovat aitoja, kuitenkin itse työ on arvokkaampaa, sillä aitojen materiaalien käsittelyyn vaaditaan sekä luovuutta, taitoa että tietoa. Luonnehtisin työtä yksinkertaiseksi kultaustyöksi, joka tasoltaan riittää ei-vaativaan konservointiin, taiteelliseen kultaukseen ja mihin tahansa moderniin kultaukseen. Tämä teos on nyt taidonnäytteideni joukossa.

 

Päivitys 2019:

 

Kysyin mielipidettä aiheesta Maltasta kipsivaloksen valmistajalta ja valoksen tekijänoikeuksien hallitsijalta. Sain sellaisen käsityksen, että heillä ei ole edes tavoitteena seurata alkuperäisiä esikuvia ja he suhtautuvat kielteisesti ajatukseen siitä, että he tekisivät kultauksen ja maalauksen kalliina aikaa vievänä käsityönä, sillä heidän asiakkaansa eivät olisi valmiita maksamaan kustannuksia – oikea kultaus ja maalaus perinteisillä menetelmillä jäävät siis vain asiaan perehtyneille harrastajille, sillä ammattimaisten teosten myyminen matkamuistoina ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Taneli_Poutvaara - 17:05:07 @ 2017, Arkkitehtuurin historia, Asia lyhyt, Design, Taide | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.