Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2024-04-02

2024-04-02_07:58:00 Neljä vuosikymmentä Poutvaara -kuvataidetta

Kuvataiteeni alkoi kehittyä neljä vuosikymmentä sitten itsenäisenä ilmiönä. Näen sen valokuvaamista tärkeämpänä, sillä kuten viime kirjoituksessa viittasin: valokuvaaja ei ole enää erityisempi ammatti, vaan se on järkevämpää liittää johonkin varsinaiseen työhön, tässä yhteydessä esimerkiksi kuvataiteeseen. Opiskeluissani pääaineeni ei ole ollut kuvataide, mutta olen tehnyt monia kursseja ja suurimmat projektini ovat olleet itsenäisiä.

PPS:n perustamisen jälkeen uutena myyntisivustona luotiin Graafinen, josta PPS:n käyttäjät voivat ostaa vedoksia taiteilijalta. Teokset ovat suurikokoisia ja muodostavat taustan tai huomion keskipisteen sopien joko avariin yksityiskoteihin tai julkisiin tiloihin. Suurimmat teokset (3.6 m * 1.2 m ja 4.4 m * 1.2 m) on tehty sopiviksi virastojen, laitosten, sairaalojen tai kirkkojen käytäville tai seinille.

Aloitusvaiheessa esillä olevat työt liittyvät kaikki samaan 2017-2024 välillä kehitettyyn teemaan: tavalliseen lintuun ja abstraktiin taustaan. Kuvataiteellisessa kehittelytyössäni päädyin tekemään tarkkoja tussipiirroksia linnuista ja liittämään sen arkkitehtuurishenkisiin tauostoihin, jonka jatkokehittelyssä hylkäsin perinteiset painantatekniikat teosten suuren koon vuoksi ja päädyin CAD-pohjaiseen digitaalisten painovedosten tekoon. Teoksista on neljä sarjaa, yhteensä 48 erilaista työtä.

Esillä olevista töistä on arkisto-laatuinen tussipiirrosversio, jota voidaan käyttää näyttelytarkoitukseen. Sata metriä näyttelytilan seinää peittyy helposti, maksimissaan Helsingin Taidehalli -kokoluokka. Myyntikappaleet ovat digitaalisia tulostusvedoksia, kokeellinen tekniikka, joka mahdollistaa suuren koon, edulliset sarjat ja tarkan laadun. Olen itse kehittänyt tekniikan sivutuotteena suunnitteluosaamiseni yhteydessä. Näyttelyn järjestäminen, jossa on esillä sekä alkuperäisiä tussipiirroksia että myytäviä digitaalisia painovedoksia, on mahdollista. Näen tussipiirrokset eräänlaisina painolaatan moderneina versioina.

Lapsena minulla vain sattui olemaan paperia, piirustustarvikkeita ja aikaa kehittää omaa näkemystä. Aloitin kaupallisen kuvataiteeni 1980-luvulla taide- ja suunnittelukilpailujen kautta. 1990-luvulla hankin pääosan yliopisto-tason taidekoulutuksestani. Taiteesta on tullut kiinteä osa toimintaani ja kuvataideprojektini 2017 vuodesta lähtien ovat kehittyneet vastapainona koneelliselle vektoripohjaiselle suunnittelulle. Päätin yhdistää vanhan ja uuden tekniikan tuottaen yhteensä enemmän kuin molemmat erikseen. Näen kuvataiteen osana omaa teoriaani arkkitehtuurista painottaen taidetta ja esitystekniikkaa, samoin myös tavoitellen teknisiä rajoja. Olen myös testannut innovaatioitani arkkitehtuurin ja designin parissa.

Näen töideni toistamisen tai opettamisen kurssilla sellaisenaan käytännössä mahdottomana: työt edellyttävät ammattitasoista CAD-osaamista, yliopistotason matematiikkaa, ammattitason valokuvaamista, ammattitason tussipiirtämistä ja kuvataiteen teorian sekä historian hallintaa. Suurimmat yksittäiset piirrokset ovat vieneet yli kuukauden täyttä työaikaa, kokonaisuudessaan ”Graafinen” -sivuston esittämät työt ovat vieneet vajaan vuoden suunnittelu- ja työaikaa. Työt ovat sellaisenaan esimerkkinä siitä, mitä voidaan tehdä, ja ensisijaisesti esimerkki omasta osaamisestani ja sen kehittämisestä.

Ratalento_01_KEVAT_1510x891_Web.jpg

Ratalento, osa tetralogiaa, koko 1.5 m * 0.9 m

Aloitustasolla sivustolla on esillä 48 erilaista työtä. Teokset seuraavat luonnontieteellisesti tarkkaa tavallisen linnun omaa havaintoani ympäristössä tehden siitä poikkeuksellisen tussipiirroksen ja yhdistäen sen abstraktiin taustaan käyttäen erilaisia suunnittelun ja taiteen aloja: arkkitehtuurivisualisointi, valokuvaus, CAD-piirtäminen ja tussipiirtäminen.

Taneli_Poutvaara - 06:57:59 @ 2024, Graafinen / Graphic, PPS, Suunnittelutoimisto Poutvaara, Taide | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.