Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2020-07-27

2020-07-27_13:10:00 IC ja G20

Ryhmistä voimakkaimmin IC-tauti on ehkä iskenyt G20 -teollisuusmaihin, joka on vauraan elintason paljon matkaileva viiteryhmä, johon Suomikin kuuluu EU:n kautta.

Ensisijaisesti tekijänä on tautiaaltojen ehtiminen ensin G20 -teollisuusmaihin matkailun mukana. Analytiikka G20 -maista paljastaa ryhmän muodostavan suurimman osan IC-potilastapauksista. On kuitenkin muistettava, että G20 -maiden väestö on 63.4% koko maailman väestöstä.

IC_G20_CASES_N_C_1.jpg

IC_G20_CASES_MAP_1.jpgIC_G20_N_CASES_MAP_1.jpg

Vastaavasti tarkastellen vain G7-maita, analytiikka paljastaa ryhmän USA-keskeisyyden. Kuitenkin, vaikka G7-maat edustavat 10.2 % maailman väestöstä ja USA 4.3 % maailman väestöstä, edustavat G7-maat 70 % maailman nettovarallisuudesta. USA:n osuus ei ole selitettävissä ainoastaan matkailulla, vaan siihen vaikuttaa erityisesti elintavat. Toisaalta analytiikka paljastaa, että USA:n terveydenhuollon taso on hieman parempi kuin muilla G7-mailla – ainakin sillä osalla väestöstä, jolla on terveydenhuoltoa varaa hankkia.

IC_G7_CASES_N_C_1.jpg

Taneli_Poutvaara - 12:09:31 @ 2020, Eurooppa, Poikkeustila, Talous, USA, Venäjä | Lisää kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.