Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

Kirjoitettua

Kirjoitettua palsta alkoi joulukuussa 2015 ja on keskittynyt arkkitehtuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sen 280. kirjoitus julkaistiin 2.11.2022. Viimeaikaiset aiheet ovat keskittyneet suunnitteluohjelmistoihin ja arkkitehtuuriin.

 

"Kirjoitettua" column, "Written" in Finnish, started in December 2015 and it is focused in architecture and current topics. The 280th writing was published 2.11.2022. Recent subjects are related to design programs and architecture.
2019-11-01

2017-09-07_13:39:07 Avattuja saaria Helsingissä

Helsinkiin on kahden vuoden aikana avattu uusia saaria matkailukäyttöön.
 
Saaret_1_Kp.jpg
Vuonna 1991 Unesco-kohteeksi nimetty Suomenlinna, kuvassa Kuninkaanportti, on myös lähtöpaikka Lonnan kulttuurisaarelle.
 
 Saaret_2_Lo.jpg
 
Merenkulun vanhaan tekniseen tukikohtaan Lonnaan on sijoitettu ravintolapalveluita, tapahtuma- ja kulttuuritoimintoja.

 

Saaret_3_VS.jpg
Entinen sotilasaari Vallisaari on avautunut määrätyillä reiteillä yleisön käyttöön, kuvassa lehmuskuja.

 
Saaret_4_VSNA.jpg

Vallisaaren avaamisessa on kiinnitetty huomiota reittien kapasiteettiin ja täsmällisyyteen. Näköalatasanteelta avautuu näkymä Suomenlinnaan ja kaupungille.

 

 

 

 Saaret_5_KS.jpg
Kuninkaansaari on kannaksen kautta myös yhteydessä Vallisaareen ja sielläkin on rajallinen reitti turisteille. Kuvassa Kuninkaansaaren halkaiseva puukuja.

Saaret_6_Isos.jpg

Isosaari avattiin yleisölle vasta tänä kesänä ja se sijaitsee kauempana mantereesta.

 

Vallisaari sekä Kuninkaansaari ja Isosaari ovat edelleen osin valtion sotilaskäytössä. Saaret sisältävät läheiseen kaupunkiympäristöön nähden poikkeuksellista luontoa niin maaston kuin kasvillisuuden sekä eläimistön osalta.

 

Saarien matkailukäyttöön on omat yrittäjät:

 

Aava Lines ja JT-Line, jotka liikennöivät tämän kuukauden loppuun saakka tällä kaudella Vallisaareen; saarella on myös oma kotisivu, Instagram-sivu ja Facebook-sivu. Myös Isosaarella on oma kotisivu ja Suomen Saaristokuljetus liikennöi saarelle taas ensi kesänä. Myös Lonnalla on oma kotisivu ja JT-Line liikennöi Lonnaan vielä 10 päivää. Kaikilla saarilla toimii kulttuuri- ja ravintolapalveluita – erikoisuutena voisi mainita Vallisaaren maastopyöräilyn ja Isosaaren golf-radan.

 

Päivitys 2019:

 

Jutussa mainitut saaret voivat olla taloudellisesti kannattava matkailukohde ainoastaan sillä perusteella, että vieressä on Suomen suurin väestönkeskittymä ja vilkkain matkailualue. Omakohtaisista yrittäjäkokemuksista matkailusta 1980-luvulla toteaisin, että matkailutoiminnan järjestäminen muualla Suomessa sivuelinkeinona on harvoin taloudellisesti tuottavaa, vaikka voisi olla harrastuksena kiinnostavaa.

Taneli_Poutvaara - 17:11:55 @ 2017, Helsinki, Luonto, Ympäristö | 1 kommentti
Minulla on itsenäiset tekijänoikeudet ”Kirjoitettua” -kirjoituksiin ja niiden kuviin. Halutessasi julkaista sisältöä, viitata siihen tai lainata sitä, voit hakea lupaa kirjallisella hakemuksella. Viittauksissa yksityiskohtia ei saa irrottaa asiayhteydestä eikä vääristää.

 


I have independent copyrights for the writings in the “Kirjoitettua” -writings and the illustrations. If you wish to publish the contents, refer to it or quote it, you can apply for a license with a written application. In reference the details should not be separated from the context nor distorted.