Suunnittelutoimisto Poutvaara - Design Bureau Poutvaara
Taneli Poutvaara

ARK-kuvastoria

Tässä on ARK-kuvastoria, historia-painotteinen julkisesti esillä oleva portfolio. Se esittää osin taustaani, osin osaamistani, mutta rajallisessa laajuudessa ja vuoteen 2009 saakka. Portfolion kuvien näytössä vanhemmat selaimet eivät toimi. Selaimena suositan pöytäkoneen Google Chromea tai Firefoxia.

Here is ARK-kuvastoria translated as "ARCH-history related collection of pictures", a publicly available portfolio. It presents partly my background, partly my skills, but in limited extent until 2009. In viewing the images older browsers doesn't work. For browser I recommend using a desktop computer with Google Chrome or Firefox.

ARK-kuvastoria

ARK 1

ARK 1

Kuvaus Tekijänoikeusmaininta

Projektin tyyppi Graafinen suunnitelma

Asiakas www.poutvaara.fi

ARK 1979 Aittalelu

ARK 1979 Aittalelu

Kuvaus Männystä koottava pienoismalli

Projektin tyyppi Varhaiskasvatustuote

Tekijä ja valmistaja Jukka tuote / Juhojussila.fi

ARK 1984 Historiamalli

ARK 1984 Historiamalli

Kuvaus Koottava pahvimalli

Projektin tyyppi Varhaiskasvatustuote

Valmistuttaja Turun Linnan matkamuistomyymälä

ARK 1991 Metsätöitä

ARK 1991 Metsätöitä

Kuvaus Töitä 1980-luvun puolivälistä hoitamallani itsenäisellä luonnonsuojelualueella

Projektin tyyppi Fyysistä työtä

Asiakas Itsenäinen harraste omalla joutomaalla

ARK 1994-03 Aatesommitelma

ARK 1994-03 Aatesommitelma

Kuvaus Pääsykoetehtävä arkkitehtiosastolle

Projektin tyyppi Itsenäinen osaamisennäyte

Asiakas Arkkitehtuurin koulutushaku

ARK 1994-09 Massoittelu

ARK 1994-09 Massoittelu

Kuvaus Sommitteluharjoitus pienoismallina

Projektin tyyppi Pääosin itsenäinen opinnäyte

Asiakas Oulun Arkkitehtiosasto

ARK 1994-10 Puupaviljonki

ARK 1994-10 Puupaviljonki

Kuvaus Pienoismalli suunnitellusta paviljongista

Projektin tyyppi Opinnäyte ryhmätyönä minun suunnitelmani pohjalta

Asiakas Oulun arkkitehtiosasto

ARK 1994-11 Jokipaviljonki

ARK 1994-11 Jokipaviljonki

Kuvaus Pienoismalli joenrannan paviljongista. Paviljongin sijainti Oulu-joen varrella korostettuna

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäyte oman idean pohjalta ja opinnäytteen suunnittelupaikan jälkiarviointi

Asiakas Oulun Arkkitehtiosasto

ARK 1995-01 Sommitelma

ARK 1995-01 Sommitelma

Kuvaus Pienoisveistos

Projektin tyyppi Itsenäinen veistos kuvataiteen opinnäytteenä

Asiakas Oulun Arkkitehtiosasto

ARK 1995-02-03 Massoittelua

ARK 1995-02-03 Massoittelua

Kuvaus Akvarelli lyijykynäluonnoksen pohjalta

Projektin tyyppi Itsenäistä kuvataidetta

Asiakas Itsenäistä taidetta

ARK 1995-04 Vastakohdat

ARK 1995-04 Vastakohdat

Kuvaus Levoton epäjärjestyksessä oleva tila ja rauhallinen tila.

Projektin tyyppi Pääsykoetehtävä arkkitehtiosastolle

Asiakas Arkkitehtiosaston koulutushaku

ARK 1995-05 Luonnos

ARK 1995-05 Luonnos

Kuvaus Pikaluonnostyyppinen tussipiirros Helsingissä

Projektin tyyppi Itsenäinen piirrosharjoitus

Asiakas Itsenäistä taidetta

ARK 1995-05 Mökki

ARK 1995-05 Mökki

Kuvaus Pienoismalli 1:50

Projektin tyyppi Pääosin itsenäinen opinnäyte, kevätkauden kurssi

Asiakas Oulun arkkitehtiosasto

ARK 1995-11 Liitupiirros

ARK 1995-11 Liitupiirros

Kuvaus Pikaluonnos liidulla paperille

Projektin tyyppi Opinnäyte

Asiakas Taideteollisen korkeakoulun kandidaattikurssi

ARK 1995-12 Esineluonnos

ARK 1995-12 Esineluonnos

Kuvaus Konseptiluonnos kananmunatelineestä

Projektin tyyppi Materiaalikoe

Asiakas Itsenäinen muotoilututkielma

ARK 1996-11 Kiasman työmaaseuranta

ARK 1996-11 Kiasman työmaaseuranta

Kuvaus Itsenäinen taideprojekti ja työmaan toimintaan perehtymistä

Projektin tyyppi Valokuvausprojekti ja työmaaseuranta

Asiakas Itsenäinen valokuvausprojekti, myöhemmin käytin työmaaseurantaraportissa Arkkitehtiosastolla

ARK 1996-12 Materiaalioptiikkaa

ARK 1996-12 Materiaalioptiikkaa

Kuvaus Kineettinen muotoilusuunnitelma pohjautuen tutkimuksiini metallisista verkkomateriaaleista

Projektin tyyppi Kineettinen muotoilusuunnitelma

Asiakas Itsenäistä materiaalitutkimusta

ARK 1997-01 Ratatalo

ARK 1997-01 Ratatalo

Kuvaus Suunnitelma fiktiivisestä talosta graafikolle arkkitehtuurin suunnittelukurssilla. Julkisivu länteen; leikkaus: runkomateriaalit betoni, teräs, lasi, marmori; konseptioloinen malli paikasta, joka oli suunnitteluaikaan vielä satamaradan kuilu mittakaava 1:200; Suunnittelupaikka 2012, kun aluetta suunniteltiin "Baana" yleisöalueeksi.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäyte. Paikan jälkikäteisarviointi: muutos liikennealueeksi ei tue yksityistaloa mutta mahdollistaisi julkisen rakennuksen

Asiakas TKK Arkkitehtiosasto; Suunnittelukurssin jälkikäteisarviointi.

ARK 1997-02 Paviljonkiehdotus

ARK 1997-02 Paviljonkiehdotus

Kuvaus Itsenäinen suunnitelma tussilla skissipaperille; Suunnittelupaikka Puustudion paviljongin purun jälkeen Musiikkitalon rungon pystytysvaiheessa.

Projektin tyyppi Opiskelijakilpailu toteutettavasta kaupungin kaavoitusta esittelevästä paviljongista. Suunnittelupaikan muuttuminen.

Asiakas Arkkitehtiosasto puustudio kilpailu, suunnittelukohteen jälkikäteisarviointi

ARK 1997-03 Taloluonnos konseptimalli

ARK 1997-03 Taloluonnos konseptimalli

Kuvaus Pienoismalli 200 neliön talosta mittakaavassa 1:200; asemapiirros 1:500, jälkiväritetty; suunnittelupaikan jälkiarviointi kaavoitettujen kerrostalojen valmistumisen jälkeen.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäyte arkkitehtuurin suunnittelukurssi. Jälkikäteisanalyysi: palvelutalon pihatoiminnot eivät tue omakotitalon kaavoitusta.

Asiakas TKK Arkkitehtiosasto, suunnittelupaikan jälkiarviointi

ARK 1997-05 Canberra

ARK 1997-05 Canberra

Kuvaus Harjoitelmaoloinen pienoismalli, suunnittelin valaistavaksi mutta valaistusmekanismi ei toiminut. Toteutettu hanke maksimoi pihatilan ja julkisivun koon. Oma suunnitelmani oli teknisesti hioutumaton.

Projektin tyyppi Itsenäistä harjoittelua arkkitehtuurikilpailuun osallistumisesta ja julkisen rakennuksen suunnittelusta. Arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus toteutettuna arvioituna

Asiakas Valtion yleinen arkkitehtuurikilpailu. Suunnittelupaikan jälkiarviointi.

ARK 1997-08 Kraljevica

ARK 1997-08 Kraljevica

Kuvaus Projekti oli itselleni uudentyyppinen kokeilu, mutta workshop olisi toivonut toisenlaista lähestymistapaa.

Projektin tyyppi Itsenäisesti mietitty liikenne-, arkkitehtuuri- ja tilataideprojekti. Yhteistyötä enemmänkin paikallisten kanssa Kroatiassa.

Asiakas Toteutui RIEA workshopissa yhdessä Kraljevican kylän kanssa. Workshopin päällikkönä oli Lebbeus Woods.

ARK 1997-08 Kraljevica alue 2015

ARK 1997-08 Kraljevica alue 2015

Kuvaus Toteutunut suunnitelma 2009 vastasi paikallisten kertomaa 1997, mutta sain itse tehtyä kaavoitussuunnitelman Workshopissa, joka esitetiin paikallisille. Suunnitellun sillan paikka 2015: toteutuneet kaavoitusjärjestelyt poistivat oman kaavoitusideani tarpeen.

Projektin tyyppi Toteutumaton kaavoitussuunnitelma

Asiakas Suunnittelupaikan jälkikäteisarviointi

ARK 1997-12 Barbican

ARK 1997-12 Barbican

Kuvaus Kurssin alun konsepti-idea akvarellina kannen rakentamisesta maanalaisen asemalle ja sen vaikutuksista. Vastoin aloitetta suunnitelma ei sijoittunut maan alle vaan olisi luonut uuden katetun tilan. 2004 jälkikäteisarviointi: Suunnittelupaikka mahdollistaisi edelleen ideani toteutuksen, mutta en näe enää suunnitelmaani soveltuvana tai toteuttamiskelpoisena.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäyte aiheesta "rakentaminen Undergroundin yhteyteen". Kesken jäänyt kaavoitusidea

Asiakas UCL Bartlett; Suunnittelupaikan jälkikäteisarviointi.

ARK 1997-1998 Lontoo

ARK 1997-1998 Lontoo

Kuvaus Lontoo on tullut laajasti tutuksi, mutta yritystoiminnan perustaminen ei onnistunut.

Projektin tyyppi Yritysideointia

Asiakas Lontoo, itsenäinen perehtyminen

ARK 1998-01 Turku

ARK 1998-01 Turku

Kuvaus Kooste plansseista ja luonnoksista. Kuva 2014: Turun arkkitehtuurihankkeen toteutuskortteli muuttui. En näe omaa vanhaa arkkitehtuurisuunnitelmaa soveltuvana muuttuneessa tilanteessa. Nykyisen uuden kirjaston kapasiteetti riittää vielä kauan.

Projektin tyyppi Itsenäinen arkkitehtuurikilpailu, Muuttunut hankesuunnitelma

Asiakas Turun kaupungin arkkitehtuurikilpailu. Arkkitehtuurikilpailun jälkiarviointi.

ARK 1998-02 kaupunkipuistot

ARK 1998-02 kaupunkipuistot

Kuvaus Teoreettinen tutkimus Lontoon kaupunkipuistoista. Kontrasti pieniin kaupunkeihin on voimakas. Ympäristön detaljitason määrä on korkea, samoin tiiviysaste.

Projektin tyyppi Itsenäinen opinnäyte

Asiakas UCL Bartlett

ARK 1998-05 Kirjastokortteli

ARK 1998-05 Kirjastokortteli

Kuvaus Konseptiluonnos liittyen alueen infrastruktuurin ja Kansalliskirjastokorttelin kehittämiseen. Liittyy laajaan kaavoitusselvitykseen ja tarkkaan arkkitehtuuriluonnokseen.

Projektin tyyppi Arkkitehtuurisuunnitelma ja kaavoitustutkimus, ei edennyt kaavoitusluonnostasolle.

Asiakas UCL Bartlett

ARK 1998-05 Kirjasto 2010

ARK 1998-05 Kirjasto 2010

Kuvaus Alueen kaavoitus eteni eri tavalla kuin ennakoin ja Kansalliskirjaston laajentaminen päätettiin estää HOK:n suunnitteleman tutkimuslaitoksen rakentamisella kortteliin.

Projektin tyyppi Toteutettavuusarviointi: suunnittelupaikka on muuttunut siten, että oma suunnitelmani on muuttunut mahdottomaksi.

Asiakas Suunnittelupaikan jälkikäteisarviointi

ARK 1998-12 Naurissaari

ARK 1998-12 Naurissaari

Kuvaus Suunnitelmassa luonnostelin erittäin tiiviin meluvallikorttelin paikkaan, johon samaan aikaa suunniteltiin arkkitehtuurikilpailussa A-lehtien toimitaloa. Arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteutti toinen arkkitehtitoimisto. Toteutus poisti mahdollisuuden sijoittaa alueelle lisärakentamista. Arkkitehtuurisuunnitelmani oli laaja ja tarkka suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

Projektin tyyppi Asuntoarkkitehtuurin suunnittelukurssi

Asiakas TKK Arkkitehtiosasto

ARK 1999_01 Otaniemi

ARK 1999_01 Otaniemi

Kuvaus Suunnittelin täydentävää asuntorakentamista Otaniemeen. Suunnitelmani oli turhan tiivis suhteessa Otaniemen rakentamisen väljyyteen ja paikan suunnitteluhenkeen. Arkkitehtuurin osalta suunnitelma jäi ideatasolle. Näin jälkikäteen näen, että Otaniemen rakentamisessa on oltava enemmänkin maaseutumaista väljyyttä.

Projektin tyyppi Asuntorakentamisen kaavoitusta olemassa olevalle alueelle

Asiakas TKK Arkkitehtiosasto

ARK 1999-03 Lasnamäe

ARK 1999-03 Lasnamäe

Kuvaus Kansainväliseen kaavoitusajatteluun nojaava ehdotus Lasnamäen alueen elävöittämistä ja joutomaan hyödyntämistä varten. Ehdotus nojaa harvoihin peruselementteihin.

Projektin tyyppi Teoreettinen kaavoitusehdotus

Asiakas TKK Arkkitehtiosasto

ARK 1999-03 Lasnamäe 2015

ARK 1999-03 Lasnamäe 2015

Kuvaus Vietin päivän Lasnamäessä vuosikymmenen suunnitelmani jälkeen. Paikka on kesäisin viihtyisä, mutta joutomaat ja huonokuntoinen teollinen asuntorakentaminen laskevat paikan viihtyisyyttä.

Projektin tyyppi Toteutumaton kaavoitusidea

Asiakas Suunnittelupaikan jälkikäteisarviointi

ARK 1999-08 Musiikkitalo

ARK 1999-08 Musiikkitalo

Kuvaus Kollaasi suunnitelmasta. Yritin miettiä suunnitteluratkaisua, jossa olisi muu lähtökohta kuin Berliner Philharmonie -miniatyyrikopio. Suunnittelukilpailu osoittautui turhan suuritöiseksi käytettävissä oleviin resursseihin nähden ja aikaa ei ollut tarpeeksi.

Projektin tyyppi Lähettämätön arkkitehtuurikilpailuehdotus

Asiakas Valtion yleinen arkkitehtuurikilpailu

ARK 2000-12 Turku

ARK 2000-12 Turku

Kuvaus Päädyin korkeakoulun monialaisella kurssilla arkkitehtuurisuunnitelmaan. Suunnitelma oli laajahko, mutta suunnitteluresurssit eivät riittäneet tarvittavissa määrin tavoitteisiin ja rakenteelliset ideat jäivät konseptitasolle.

Projektin tyyppi Opinnäytteenä itsenäinen kaavoitusidea

Asiakas Taideteollisen korkeakoulun kandidaattikurssi

ARK Turku 2000-12 paikka 2015

ARK Turku 2000-12 paikka 2015

Kuvaus Suunnittelualue on museaalinen ja paikan pohjaolosuhteet eivät tue uudisrakentamisen soveltuvuutta. Kaavoitustutkimuksen jatkamiselle ei ole perusteita.

Projektin tyyppi Lopetettu kaavoitustutkimus

Asiakas Suunnittelualueen jälkikäteisarviointi

ARK 2002 Arabian harraste

ARK 2002 Arabian harraste

Kuvaus Koska kansainvälinen toiminta pelkällä englannin ja ruotsin kielellä ei edennyt, päätin opiskella vieraita kieliä. Vieraiden kielten opiskelu osoittautui odotetusti erittäin hankalaksi, mutta se on ollut hyödyksi myöhemmin.

Projektin tyyppi Opintotaulukkoja

Asiakas Itsenäistä kieltenopiskelua

ARK 2005 Jerusalem Mapping

ARK 2005 Jerusalem Mapping

Kuvaus Vuoden 2005 aikoihin kartoitin tarkkaan Suomenlinnan kaikki alueet. Eräänä päivänä tutkin kartalta myös Jerusalemin rakennetut alueet ja päätiet. Kyseessä oli kuitenkin vain yksi kaupungin analyysi lukuisten joukosta. Olen arvioinut systemaattisesti ja laajasti maailman rakennettua ympäristöä satelliittikuvista melko pian Goole Earth satelliittitietokannan julkaisun jälkeen vuonna 2005. Jerusalemin kaltaiset alueet ovat paikan päällä vaikeaselkoisia. Olen huomannut kuitenkin satelliittiaineiston käyttämisen ammattimaistaneen huomattavasti matkojen suunnittelua.

Projektin tyyppi Rakennetun ympäristön arviointia

Asiakas Itsenäinen karttatutkimus ja itsenäinen arviointi

ARK 2007 Sisustusremontti

ARK 2007 Sisustusremontti

Kuvaus Nykyään jo kadonnut sisustussuunnitelma

Projektin tyyppi Asuinhuoneiston remontointi ja sisustus

Asiakas Yksityishenkilö

ARK 2008 Niilillä

ARK 2008 Niilillä

Kuvaus Misr. Kiinnostava matkakohde, mutta vaatii varovaisuutta ja tarkkuutta.

Projektin tyyppi Oppaana matkalla

Asiakas Yksityismatka

ARK 2008-05 Tallinnassa ja 2009 Viipuri

ARK 2008-05 Tallinnassa ja 2009 Viipuri

Kuvaus Kävin katsomassa Tallinnan kiistellyimmän muistomerkkihankkeen viikko Voitonpäivän jälkeen. Arvioin muutosta kiistakumppanien näkökulmista. Matkustin usein Tallinnaan perehtymään alueeseen. Poikkesin myös Venäjällä seuramatkalla.

Projektin tyyppi Kulttuurista kartoitusta

Asiakas Yksityismatkoja

ARK 2009-02 Lamminrahka

ARK 2009-02 Lamminrahka

Kuvaus Tampereen kaupunki järjesti arkkitehtuurikilpailun alueen kaavoituksesta. Tutkin huolellisesti alueen maaston ja ympäristön ja päädyin rationaaliseen korkean laadun kaupunkimaiseen ratkaisuun. Annoin työlle nimimerkin "Ilves", kun lopputulos alkoi näyttää eläimenpäältä, tamperelaisen hotellin ja jääkiekkoseuran mukaan. Arkkitehtuuriset ideat jäivät luonnosasteelle, mutta perusidean puolesta puhuisin edelleen, siinä on edelleen soveltamiskelpoisia aineksia. Hanke olisi myös sovellettavissa samoilla periaatteilla muille suunnittelualueille, myös ulkomaille. Lamminrahkan alue on itselleni tuttu, mutta itselleni ei jäänyt aikaa seurata kilpailun jälkeistä kehitystä.

Projektin tyyppi Itsenäinen kaavoitus- ja arkkitehtuurikilpailuehdotus, otteita arkkitehtuurin aatteista.

Asiakas Tampereen kaupungin kaavoituskilpailu; Kilpailualueen jälkikäteisarviointi.

ARK 2009-03 Teheran Benetton

ARK 2009-03 Teheran Benetton

Kuvaus Arkkitehtuurikilpailun toteutin vähillä resursseilla, mutta olen tyytyväinen tekemiini suunnitelmiin. Koska suunnitelmat jäivät konseptiasteelle eikä aika riittänyt kilpailun vaatimaan näyttävään visualisointiin, en lähettänyt kilpailuehdotusta. Molemmat ohjelmassa toivotut toimistotalot ovat lähes samankokoisia ja konsepti soveltuisi laajasti eri kulttuurialueille.

Projektin tyyppi Lähettämätön arkkitehtuurikilpailusuunnitelma, suunnittelukohteina oli kaksi erilaista toimisto-liiketaloa.

Asiakas Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailuehdotus Benettonin kilpailuun, ei lähetetty


Huomaathan, että itselläni on tekijänoikeudet kaikkiin suunnitelmiini tai kuviin. Suunnitteluhankkeet on tässä versiossa pelkistetty yksittäisiin kuviin tai piirroksiin, niiden resoluutiota on laskettu alas, kuvakokoa pienennetty ja kuvat on merkitty tavaramerkillä. Voit kysyä oikeutta käyttää kuvaa tai tiedustella projektista kirjallisella hakemuksella.Please note, that I have copyrights for all the designs of images. The design projects in this version have been reduced to single photos or drawings, their resolution have been reduced, the image size is made smaller and the images have been marked with a trade mark. You can ask a right to use an image or make an inquiry about a project by a written application.