Taneli Poutvaara
Etusivu
/ Page 1
Ark-toimintaa
/Arch-activities
Kuvasto
Ark-Kuvasto
Linkit
Yhteydet
/Contact
CV
Blog
Kotisivu
Mitä vikaa Pasilassa?

Tänään julkistettiin Pasilan tornikilpailun voittanut ehdotus. Esitänkin saman tien yleiskatsauksen ehdotuksen vioista.

Kuva: YIT / Helsingin kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki

Hieman epäilevästi katsoin ehdotuksen perusmallia. Rakennusmassat ovat siinä tasasivuisia kolmioita, joita on kuusi kappaletta.
Vaikka minut itse tunnetaan geometrisen arkkitehtuurin harrastajana, esitän alustavasti saman tien, että verrattuna saman sivuista tasasivuista kolmiota ja neliötä toisiinsa, on neliömäisen tornin kerroksen pinta-ala ja volyymi 2.3-kertainen. Toisin sanoen kolmiomaisia torneja tarvitaan yli kaksi kertaa enemmän verrattuna neliömäisiin torneihin. Ajatellen rakentajaa – kustannukset moninkertaistuvat! Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen viimeaikaiset suuret kaupunkirakentamisehdotukset ovat siis epärealistisen kalliita metodologisten aloitusvirheiden vuoksi. Siksi on ilmeistä, että ehdotusta tullaan laadullisesti karsimaan.

Jatkaen pohjakaavan kritiikkiä: ratkaisulla voidaan ehkä saada paljon vaipan pinta-alaa, mutta näin kapealla pohjaratkaisulla keskikuilujen – huollon, tekniikan ja liikkumisen – pinta-ala on kovin suuri kerrospinta-alaan nähden. Myös tämä nostaa kustannuksia. Näistä syistä, vaikka kolmio on sinänsä tyylikäs matemaattisena kappaleena – on aivan eri asia ehdottaa sitä tornirakennuksen pohjan muodoksi.
Kuva: YIT / Helsingin kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki

Jatkaen ehdotuksen metodin kritiikkiä:

Ehdotus ehdottaa tornien massojen julkisivu-pintojen vertikaalista ja julkisivujen välistä vaihtelevaa sommitelmaa, jossa rakennuksen massan ylä- ja alaosat ovat erilaisia, samoin saman rakennuksen eri julkisivut. Tämä lähestymistapa on kansainvälisesti yleisesti hylätty, sillä rakennuksilta toivotaan yhtenäistä julkisivukäsittelyä – tämä tarkoittaa yhtä julkisivun rakennetyyppiä, paitsi orientaation, myös estetiikan ja arkkitehtuurin perinteiden vuoksi. Yleisvaikutelma vaikuttaa epäselvältä ja epävarmalta sekä esteettisesti että arkkitehtuurisesti.

 

Suositus suunnitelman jatkosta:


- Rakennuksille tulisi luoda selkeämmin rakennuskohtainen yhtenäinen identiteetti ja yhtenäinen julkisivujärjestelmä.

- Rakennusten pohjaratkaisu tulisi vaihtaa pois tasasivuisesta kolmiosta, esimerkiksi vaihtamalla pohjaratkaisu neliöön voidaan tornien määrä puolittaa.

- Suunnitelma olisi muutettava taloudellisesti kustannustehokkaaksi.

- Metodologisesti kehottaisin myös miettimään sitä perusasennetta, että kappaleiden mittakaavaa suurennetaan. Sama kappale ei välttämättä toimi suuressa mittakaavassa, vaikka voisi toimia pienessä mittakaavassa. Kehottaisin myös miettimään, että kollaasimainen työskentely vaikuttaa olevan pääasiallisessa roolissa.

 

Kommentoiden vain näkemääni materiaalia, en ole löytänyt yhtään periaatetta, josta olisin samaa mieltä. Tästä syystä näen, että en voi tarjota kenellekään hankkeen osapuolelle mitään tarjoamalla kehittämisehdotuksia esitetyn mallin pohjalta. Ainoa asia, josta olen täysin samaa mieltä on, että Keski-Pasilan joutomaa on järkevämpi rakentaa tehokkaasti kuin jättää se rakentamatta.

 

 << Takaisin Lisää kommentti
0 items total
Lisää kommentti
Nimi*
Aihe*
Kommentti*
Syötä kuvan tunnistekoodi*
Päivitä kuva
Etusivu/ Page 1Ark-toimintaa/Arch-activitiesKuvastoArk-KuvastoLinkitYhteydet/ContactCVBlog